Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP
24.02.2017, 12:00, Stáří: 34 dnů

Čestné uznání pro autory sedmi odborných knih z právnické fakulty

Autor: Eva Hrudníková

Ocenění akademici z PF UP (na snímku chybí dr. Petr a dr. Tomoszek).
Foto: Eva Hrudníková

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2015 a 2016 obdržely ve středu čtyři desítky autorů – členů akademické obce Univerzity Palackého. Mezi nimi měla silné zastoupení právnická fakulta. Rektor Jaroslav Miller ocenil autory sedmi odborných knih z právnické fakulty.

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Hamuľák O.: National Sovereignty in the European Union. View from the Czech Perspective. Heidelberg, New York, Springer, 2016. 89 p. ISBN 978-3-319-45350

Mgr. Pavel Petr, Ph.D., L.L.M.

Petr P.: Nové právo k povrchu. 1. vydání. C. H. Beck, Praha, 2016. 124 s. ISBN 978-80-7400-545-9

JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Pouperová O.: Institucionální aspekty regulace médií. 1. vydání. Wolters Kluwwer ČR, Praha, 2016. 256 s. ISBN 978-80-7552-335-8

JUDr. Petr Prchal, Ph.D.

Prchal P.: Limity autorskoprávní ochrany. Leges, Praha, 2016. 272 s. ISBN 978-80-7502-141-0

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Ščerba F., Coufalová B.: Efektivita sankcionování mladistvých. Leges, Praha, 2016. 320 s. ISBN 978-80-7502-131-1

JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D.

Tintěra T.: Smluvní pokuta v ČR a Evropě. Leges, Praha, 2015. 232 s. ISBN 978-80-7502-095-6

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Tomoszek M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Leges, Praha, 2015. 192 s. ISBN 978-80-7502-116-8

Čestná uznání uděluje rektor každoročně v době Akademických dnů ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o šíři i rozsahu bádání na jednotlivých fakultách a jejich pracovištích.

Více fotografií ze slavnostního předávání cen najdete na fakultním Facebooku.

Kompletní seznam oceněných autorůAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Stránka aktualizována: 09. 06. 2016, Radek Zogata