Úřední deska

Oznámení

Volby do Akademického senátu UP na období 2020-2023 na PF UP se uskutečnily elektronickou formou 19.-25. 5. 2020. Podrobnosti na webu AS PF UP.

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020:

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Akreditované studijní programy

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT ČR na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, European and International Law
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. srpna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, specializace: Soukromé právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, Evropské a mezinárodní právo
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 8. srpna 2028
 • Doktorský studijní program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 8. srpna 2028
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 31. sprna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 8. sprna 2028
 • Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 31. prosince 2022
 • Navazující magisterský program Specialisation in Law, studijní obor International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 31. prosince 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Navazující magisterský program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 8. srpna 2028
 • Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. prosince 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 8. srpna 2028

Studijní programy PF schválené v rámci institucionální akreditace UP

Akreditované studijní programy PF se studijními obory

Přílohy pod názvy: Akreditace PF_UP-2015.zip (Zaheslované přílohy)

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
PF-A-17/01-N01 Novela č. 1 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 12.10.2020
PF-A-17/01-ÚZ01 Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - I. úplné znění 12.10.2020
PF-A-19/02-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.9.2020
PF-A-19/02-ÚZ01 Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 16.9.2020
PF-A-19/01-N01 Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterým se mění Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
Statut PF UP - A-19/ÚZ01 Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - úplné znění 1.9.2019
PF-A-2017 Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2017
PF-A-2008 Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 20.5.2008

Disciplinární řád pro studenty - nebyl vydán, fakulta se řídí předpisem univerzitním

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
PF-B-19/3-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 31.10.2020
PF-B-19/3-ÚZ01 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci – I. úplné znění 31.10.2020
PF-B-20/06 Statut Čestného uznání děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vzdělávací činnost 31.8.2020
PF-B-20/05 Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména 9.7.2020
PF-B-20/04 Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2020 8.7.2020
PF-B-20/03 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o umožnění garantům/vyučujícím v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru změnit podmínky pro absolvování předmětu 21.3.2020
PF-B-20/01 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2020 3.3.2020
PF-B-20/2 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou se zrušuje Metodický pokyn děkanky PF UP 1/2015-MPD 3.3.2020
PF-B-18/6-N-02 Novela č. 2 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích 3.3.2020
PF-B-18/6-ÚZ-02 Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích 3.3.2020
PF-B-19/7 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty UP v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na dny 27. 12. 2019 a 30. 12. 2019 na Právnické fakultě UP v Olomouci 14.10.2019
PF-B-19/6 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na den 7.10.2019 od 15:00 do 18:00 hod. na PF UP 1.10.2019
PF-B-19/5 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o Škodní komisi 10.6.2019
PF-B-19/02 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna studentům Právnické fakulty v Olomouci na den 25. 4. 2019 1.4.2019
PF-B-19/01 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2019 17.1.2019
PF-B-18/6-N01 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích 8.1.2019
PF-B-18/4-NO1 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.1.2019
PF-B-18/4-ÚZ-1 Úplné znění vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.1.2019
PF-B-18/15 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na dny 31. 12. 2018 a 2. 1. 2019 na PF UP 7.12.2018
PF-B-18/13-1 Dodatek č. 1 k Parkovacímu řádu parkoviště PF UP v Olomouci 4.12.2018
PF-B-18/13 Vnitřní norma děkanky PF UP o úpravě podmínek užívání parkoviště Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 19.10.2018
PF-B-18/12 Vnitřní norma děkanky PF UP o vyhlášení děkanského volna na den 9. 10. 2018 od 16:30 hod. 18.9.2018
PF-B-18/11 Vnitřní norma děkanky PF UP v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. 12. a 28. 12. 2018 3.5.2018
PF-B-18/8 Vnitřní norma děkanky PF UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání 1.5.2018
PF-B-18/10 Vnitřní norma PF UP o náležitostech kvalifikačních prací na PF UP 30.4.2018
PF-B-18/7 Vnitřní norma o stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu 11.4.2018
PF-B-18/5 Vnitřní norma PF UP o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2018 27.3.2018
PF-B-18/2 o Ediční komisi a Komisi pro posuzování tvůrčího výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.3.2018
PF-B-18/1 o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.3.2018

Směrnice děkanky

Směrnice děkanky S-3/2017 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ve znění ze dne 20.12.2016 na PF UP v Olomouci

Směrnice děkanky S-1/2017 o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP Seznam vybraných českých a slovenských časopisů

Směrnice děkanky S-9/2016 o některých povinnostech souvisejících s realizací příjezdu nebo pobytu zahraničního odborníka nebo hosta na PF UP formulář příjezdu/pobytu

Směrnice děkanky S-7/2016 o mimořádných stipendiích za práci pomocné vědecké síly a mimořádných stipendiích v dalších případech formulář žádosti / formulář návrhu

Směrnice děkanky S-5/2016 o některých povinnostech souvisejících s podáním žádosti o projekt, grant, výzkumný záměr, dotaci nebo jiný příspěvek

Směrnice děkanky S-4/2016 o pořádání konferencí, workshopů, školení a dalších akcí organizovaných na PF UP nebo jménem PF UP formulář pro pořadatele

Směrnice děkanky S-3/2016 o stipendiu Faculty of Law Excellence Scholarship na podporu studia v cizojazyčném magisterském studijním programu Master in International and European Law

Směrnice děkanky S-3/2015 k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání

Směrnice děkanky S-2/2015 k provedení Stipendijního řádu UP - prospěchová stipendia 2015

Směrnice děkanky S-1/2012 o podmínkách účasti studentů Právnické fakulty UP v Olomouci v programu Erasmus

Směrnice děkanky S-2/2010 o kvalifikačních pracích

Směrnice děkanky S-4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

Směrnice děkanky S-1/2015 o Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny k zahraničním a tuzemským cestám zaměstnanců PF, stravenky a náklady na reprezentaci (Směrnice PF), formulář cestovních náhrad pdf, průvodní doklad nákladů na reprezentaci pdf

Rozhodnutí děkanky

Rozhodnutí děkanky PF-B-17/6 o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. a 28. prosince 2017

Rozhodnutí děkanky R-5/2017 o vyhlášení děkanského volna studentům prvních ročníků na den 13. října 2017

Rozhodnutí děkanky R-4/2017 o udělení ceny Miroslava Liberdy za přínos pro rozvoj dobrého jména PF UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-1/2017 o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-5/2016 Harmonogram pro konání státních závěrečných zkoušek v ak. roce 2017/2018, harmonogram pro zadání, tvorbu, odevzdání a ústní obhajoby diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny děkanky

Metodický pokyn děkanky 2/2017 ke stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2017 k řízení lidských zdrojů na PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2015 o pravidelném hodnocení zaměstnanců PF UP v Olomouci

Opatření děkanky

Opatření děkanky OD-1/2017 o termínech vyplácení plošných odměn na Právnické fakultě UP v Olomouci.

Upozornění

Opatření a vnitřní instrukce

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2021/2022 - studijní programy: Právo a právní věda, Právo ve veřejné správě, Politologie /obor: Evropská studia se zaměřením na evropské právo/

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2021/2022 - navazující mgr. studijní program: International and European Law

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2021/2022 - doktorský studijní program International and European Law

Podmínky přijetí do DSP 2021/2022 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Katalog oborů

Informace o nabízených studijních oborech pro akademický rok 2021/2022 naleznete v elektronickém katalogu programů a oborů

Přijímací řízení - Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2020/2021

Habilitační řízení

Vědecká rada

Akademický senát

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že Richard BUKÁČEK si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č. j. UPOL-190401/7940-2020 uloženou na Studijním odd. PF UP v Olomouci, 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování.

Oznámení vyvěšeno dne 30. 11. 2020 oznámení bude sňato dne 15. 12. 2020

Doktorské studium

Státní doktorské zkoušky:

Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se chtěli zúčastnit veřejné části státní doktorské zkoušky, ať nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání zkoušky oznámí svůj zájem na e-mail: alice.tandlerova@upol.cz, na jeho základě jim bude zaslán přístupový kód.

SDZ Mgr. Karel Huneš

5. ročník, Doktorský studijní program, obor Správní právo, kombinovaná forma, školitelka: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Termín: 
3. 12. 2020 od 12.30 hod.

Komise:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. – předseda

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – místopředsedkyně

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

JUDr. Martin Škurek, Ph.D.


Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se chtěli zúčastnit veřejné části státní doktorské zkoušky, ať nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání zkoušky oznámí svůj zájem na e-mail: alice.tandlerova@upol.cz, na jeho základě jim bude zaslán přístupový kód.

SDZ Mgr. Petr Růžička

5. ročník, Doktorský studijní program, obor Správní právo, prezenční forma, školitelka: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Termín:
3. 12. 2020 od 13.00 hod.

Komise:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. – předseda

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. – místopředsedkyně

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

JUDr. Martin Škurek, Ph.D.


Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se chtěli zúčastnit veřejné části státní doktorské zkoušky, ať nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání zkoušky oznámí svůj zájem na e-mail: alice.tandlerova@upol.cz, na jeho základě jim bude zaslán přístupový kód.

SDZ Mgr. Tomáš Vachutka

5. ročník, Doktorský studijní program, obor Správní právo, prezenční forma, školitel: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

Termín:
3. 12. 2020 od 13.30 hod.

Komise:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. – předseda

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. – místopředsedkyně

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

JUDr. Martin Škurek, Ph.D.


Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se chtěli zúčastnit veřejné části státní doktorské zkoušky, ať nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání zkoušky oznámí svůj zájem na e-mail: alice.tandlerova@upol.cz, na jeho základě jim bude zaslán přístupový kód.

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouška:

Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se chtěli zúčastnit veřejné části státní rigorózní zkoušky, ať nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání zkoušky oznámí svůj zájem na e-mail: alice.tandlerova@upol.cz, na jeho základě jim bude zaslán přístupový kód.

 

SRZ Mgr. Soňa Večeřová

obor státní rigorózní zkoušky:
Správní právo

Název rigorózní práce:
Zásady řízení o přestupcích

Termín:
3. 12. 2020 od 12.00 hod.

Posudky vypracovali:
JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Komise:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. – předseda

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

JUDr. Martin Škurek, Ph.D.


Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se chtěli zúčastnit veřejné části státní rigorózní zkoušky, ať nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání zkoušky oznámí svůj zájem na e-mail: alice.tandlerova@upol.cz, na jeho základě jim bude zaslán přístupový kód.