Katedra jazyků

Katedra jazyků je dynamicky se rozvíjející katedra zaměřená zejména na pedagogickou, ale i vědeckovýzkumnou činnost v oblasti anglické, francouzské, německé a španělské odborné právní terminologie. Katedra nabízí povinně volitelné a volitelné předměty zaměřené na právní angličtinu, francouzštinu, němčinu a španělštinu. Významně se tak podílí jak na zabezpečení výuky v magisterském studijním programu Právo, tak v bakalářském studijním programu Právo ve veřejné správě, jakož i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Katedra také zabezpečuje odbornou jazykovou přípravu v doktorském studijním programu.

Vedle činnosti pedagogické se členové katedry podílí i na rozvoji daných oborů činností vědeckou, spočívající v odborné publikační činnosti, překladech právních textů, účasti na konferencích, řešení grantů a projektů. Katedra též úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, ať už jde o jiné právnické fakulty v ČR i zahraničí, či další významné vzdělávací instituce se zaměřením na výuku odborného jazyka.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.30

po předchozí písemné dohodě mailem


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.26

po předchozí písemné dohodě mailem


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.27

Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.28

po předchozí písemné dohodě mailem


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.30

po předchozí písemné dohodě mailem


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.25

po předchozí písemné dohodě mailem


tř. 17. listopadu 6 (budova A)

po předchozí písemné dohodě mailem


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.47

po předchozí písemné dohodě mailem


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.25

po předchozí písemné dohodě mailem


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.24

po předchozí písemné dohodě mailem


Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

E-learningové studijní opory v LMS Unifor (např. projekt INOVA)

E-learningové studijní opory Právní francouzština

Projekty

Řešené projekty naleznete na starých webových stránkách