Katedra jazyků

Katedra jazyků je dynamicky se rozvíjející katedra zaměřená zejména na pedagogickou, ale i vědeckovýzkumnou činnost v oblasti anglické, francouzské a německé odborné právní terminologie. Katedra nabízí více než 60 předmětů zaměřených na právní angličtinu, francouzštinu a němčinu, ale i latinu a významně se takto podílí jak na zabezpečení výuky v magisterském studijním programu Právo, tak v bakalářském studijním programu Právo ve veřejné správě, jakož i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo (studijní program Politologie).

Katedra také zabezpečuje odbornou jazykovou přípravu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy. Vedle činnosti pedagogické se členové katedry podílí i na rozvoji daných oborů činností vědeckou, spočívající v odborné publikační činnosti, účasti na konferencích, řešení grantů a projektů, zahraničních vědeckých stážích, apod. Katedra též úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, ať už jde o jiné právnické fakulty v ČR i zahraničí, či další významné vzdělávací instituce se zaměřením na výuku odborného jazyka.

Lidé

Vedoucí katedry

Oops, an error occurred! Code: 2019081803491774611cef

Tajemník katedry

Oops, an error occurred! Code: 201908180349173ba323b0

Sekretářka katedry

Oops, an error occurred! Code: 201908180349170b4e04c8

Další členové katedry

Oops, an error occurred! Code: 2019081803491790f985e9

Externí spolupracovníci

Oops, an error occurred! Code: 2019081803491777d77d50

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

E-learningové studijní opory v LMS Unifor (např. projekt INOVA)

E-learningové studijní opory Právní francouzština

Projekty

Řešené projekty naleznete na starých webových stránkách