Katedra správního práva a finančního práva

Katedra správního práva a finančního práva je dynamicky se rozvíjející, multioborová katedra zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost ve významných veřejnoprávních oborech, kterými jsou: Správní právo, Finanční právo, Právo životního prostředí a Právo sociálního zabezpečení. Katedra se výukou více než 50 odborných předmětů z těchto oborů významně podílí jak na zabezpečení magisterského studijního programu Právo, tak garantuje výuku bakalářského studijního programu Právo ve veřejné správě. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor Správní právo. Vedle činnosti pedagogické se členové katedry významně podílí i na rozvoji daných oborů činností vědeckou, spočívající v odborné publikační činnosti, účasti na konferencích, řešení grantů a projektů, zahraničních vědeckých stážích, apod. Katedra též úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, ať už jde o jiné právnické fakulty v ČR i zahraničí, či o významné soudní instituce (Ústavní soud, Nejvyšší správní soud).

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
dle předchozí emailové dohody

Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.12
dle předchozí emailové dohody

Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.03

Další členové katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.59
dle předchozí emailové dohody

585637626
tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.13
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.16
dle předchozí emailové dohody

585637613
tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.16
lichý pátek 10:30 - 11:30, dále dle dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: P1.59
dle předchozí emailové dohody

585637666
tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.10
dle předchozí emailové dohody

585637702
tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.15
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.17
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.04
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.16
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.14
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.05
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.17
dle předchozí emailové dohody

Křížkovského 8
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.11
dle předchozí emailové dohody

585637814
tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.08
dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.13
dle předchozí emailové dohody

dle předchozí emailové dohody

585637666
tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.10
dle předchozí emailové dohody

Externí spolupracovníci

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec — Správní soudnictví
Mgr. Simona Hornochová — Daňové právo
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. — Správní právo (doktorský studijní program)
JUDr. Michal Mazanec — Správní soudnictví
JUDr. Jan Rutsch — Správní soudnictví
JUDr. Petr Šustek, Ph.D. — Správa zdravotnictví
JUDr. Daniela Šustrová — Veřejná správa nemovitostí
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. — Správní právo (doktorský studijní program, rigorózní řízení)

Interní doktorandi

Mgr. Tomáš Grygar
Mgr. Jan Hak
JUDr. Tereza Chadimová
Mgr. Anna Lajčíková
Mgr. Patrícia Pevalová
Mgr. Petr Růžička
Mgr. Štěpán Uhlíř
Mgr. Tomáš Vachutka

Obory

Obor Správní právo

Otázky k postupové zkoušce ze správního práva

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo Bc.

Obor Finanční právo

Seznam otázek ke zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Poplatkové a daňové právo

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Správa veřejného majetku

Obor Právo životního prostředí

Seznam teoretických otázek ke zkoušce LS 2017

Otázky ke státní bakalářské zkoušce: Aktualizované otázky 2017

Obor Právo sociálního zabezpečení

Otázky ke zkoušce

Rigorózní zkouška - zkušební okruhy

Otázky ke SZZ

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Seznam předmětů vyučovaných katedrou naleznete na starém webu.

e-sborníky

Název publikace
Správní soudnictví - 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku
Autoři
Kateřina Frumarová (ed.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Počet stran
183
ISBN
978-80-88266-25-9

pdf

Anotace

Sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. až 23. března 2018 na Právnické fakultě UP v Olomouci


Název publikace
„Osmičkové roky“ v historii Československého a Českého a Slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi
Autoři
Kateřina Frumarová (ed.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Počet stran
168
ISBN
978-80-88266-26-6

pdf

Anotace

Sborník z konference Olomoucké právnické dny 2018 pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. a 25. května 2018


Název publikace
Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu
Autoři
Kristýna Řezníčková (ed.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Nakladatel
Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Počet stran
132
ISBN
978-80-88266-27-3

pdf

Anotace

Sborník z konference Olomoucké právnické dny 2018 pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. a 25. května 2018