Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Informace pro klienty Studentské právní poradny

ukončení nabírání nových případů

Studentská právní poradna oznamuje, že vzhledem k množství přijatých případů v letním semestru 2015/2016 byl ke dni 15. 4. 2016

ukončen nábor nových případů.

Na stávajících (založených spisech) studenti dále pracují.

Studentská právní poradna se novým klientům otevře opět až v říjnu roku 2016.

 

Děkujeme za pochopení

tým SPP

Kontakt

 

Telefonický kontakt do kanceláře Studentské právní poradny je: 585 637 616.

Telefonický kontakt lze využít hlavně pro informativní účely.

Právní poradenství po telefonu zásadně neposkytujeme, děkujeme za pochopení.

Na úvodní schůzku se klienti neobjednávají.

 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na e-mailu: 

studentskapravniporadna@upol.cz

 

Kancelář Studentské právní poradny najdete na adrese Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. 17 listopadu 8, Olomouc, budova A (za vrátnicí vlevo).

Otevírací doba SPP

 

   Pondělí     9:30 - 12:30   14:00 - 17:00

   Úterý        9:30 - 12:30   14:00 - 17:00

   Středa      9:30 - 12:30   14:00 - 17:00

   Čtvrtek     9:30 - 12:30   14:00 - 17:00

   Pátek        zavřeno

 

 

 

Pravidla poskytování právní pomoci ve Studentské právní poradně Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Právní pomoc je v rámci Studentské právní poradny poskytována studenty pod dozorem pedagogů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokátů zapsaných v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou nebo advokátních koncipientů, zapsaných v seznamu advokátních koncipientů, vedeném Českou advokátní komorou (dále jen supervizoři).

 

Právní pomoc spočívá v analýze všech informací poskytnutých klientem k případu a jejím cílem je objasnění právního rozměru případu a navržení možností, jak v případu dále postupovat.

 

Právní pomoc je poskytována především osobám, které si nemohou dovolit placenou právní pomoc, tj. nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení právní služby advokáta. Klientům, jimž to jejich finanční situace dovoluje, doporučujeme, aby využili profesionálních služeb advokáta, který může na rozdíl od Studentské právní poradny poskytnout také právní zastoupení a zpravidla nepotřebuje k poskytnutí svých služeb tolik času, jako studenti ve Studentské právní poradně.

 

Studentská právní poradna neposkytuje právní poradentství v oblasti korporátního práva, restitučního práva a v trestním právu ve věcech, které vyžadují zastoupení právním zástupcem. Studentská právní poradna nepřijímá klienty, jimž již právní pomoc poskytuje jiný subjekt.

 

Studentská právní poradna neposkytuje právní zastoupení u soudů či jiných orgánů a nejedná za klienta. Klient činí veškeré úkony ve své věci sám a svým vlastním jménem.

 

Klient vždy sám určuje další postup ve své věci. Studenti poskytující právní poradenství v rámci Studentské právní poradny nemohou rozhodovat tyto otázky za klienta ani mu radit, jak se má rozhodnout.

 

Studentská právní poradna za škodu vzniklou v důsledku poskytnutí právní pomoci odpovídá pouze v případě, že při poskytování právní pomoci došlo ze strany studentů nebo supervizorů k zaviněnému porušení povinností plynoucích z vnitřních předpisů Studentské právní poradny.

 

Na poskytnutí právní pomoci nemá klient právní nárok. Studentská právní poradna si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit poskytování právní pomoci. Důvodem pro odmítnutí nebo ukončení může být např. porušení pravidel poskytování právní pomoci ze strany klienta, neposkytnutí všech požadovaných informací pro vypracování právní rady, pracovní vytíženost kanceláře Studentské právní poradny nebo přílišná složitost případu.

 

Právní pomoc je poskytována jak ve formě písemné právní rady, která se předává klientovi, tak i ve formě ústní konzultace. Vyhotovení právní rady trvá obvykle nejméně 1 měsíc, podle složitosti případu i déle.

Studentská právní poradna

Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

Tel. č.: 585 637 616

E-mail: studentskapravniporadna@upol.cz


Zpravodajství z UP

KONTAKTY

Telefonický kontakt: 

585 637 616

e- mail:

studentskapravniporadna@upol.cz

 

Otevírací doba SPP:

Pondělí     9:30 - 12:30   14:00 - 17:00

Úterý        9:30 - 12:30   14:00 - 17:00

Středa      9:30 - 12:30   14:00 - 17:00

Čtvrtek     9:30 - 12:30   14:00 - 17:00

Pátek        zavřeno

Často kladené otázky

Komu je právní pomoc SPP určena?

SPP nabízí svoje služby všem osobám s právním problémem spadajícím do její agendy (občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, spotřebitelské právo, správní právo, právo sociálního zabezpečení). Pokud jste například smlouvu uzavřeli jako živnostník, nemůže se SPP Vašemu problému věnovat, protože patří do sféry obchodního práva. Rovněž Studentská právní poradna neposkytuje rady v oblasti trestního práva. SPP nemůže z etických důvodů poskytovat právní rady klientům v případech, kde je protistranou Univerzita Palackého, protože je její součástí. 

Jak mohu požádat SPP o právní pomoc?

SPP přijímá nové případy několik týdnů v semestru vždy v otevírací době od pondělí do čtvrtka. Právní rady neposkytujeme po telefonu, proto vás žádáme, abyste nás s právním problémem navštívili v kanceláři SPP. K úvodnímu pohovoru vás do kanceláře pozve student, který má právě službu na recepci. SPP nemá systém telefonického objednávání na úvodní schůzku. 

Jak poskytování právní pomoci v SPP probíhá?

Informace v samostatném Initiates file downloaddokumentu.

Pracují v poradně skuteční právníci?

Studenti v SPP poskytují právní rady pod dohledem pedagogů, advokátů nebo advokátních koncipientů zapsaných do seznamů advokátů nebo advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou. Všichni naši supervizoři mají za sebou vysokoškolské vzdělání v oboru právo a dlouholeté zkušenosti.

Můžu o jednoduchou radu požádat SPP po telefonu?

SPP neposkytuje právní rady po telefonu. Hlavním důvodem je, že právní rady, které studenti vypracují, vždy předem kontroluje a schvaluje supervizor. Předběžná kontrola by byla během telefonického rozhovoru nemožná. Naším cílem je taky poskytovat kvalitní právní rady, což vyžaduje důsledný sběr všech relevantních informací a právní analýzu. Proto probíhá první pohovor v kanceláři SPP a studenti mají k dispozici delší dobu na zpracování právní rady.

Bude mě SPP zastupovat u soudu?

Studenti SPP klienty u soudu nezastupují.

Kolik stojí vypracování právní rady?

SPP poskytuje právní služby bezplatně. Právní pomoc však nepokrývá správní nebo soudní poplatky, které bude vyžadovat podání připravené našimi studenty.

Právní radu potřebuji velmi rychle. Můžu se obrátit na SPP?

Způsob fungování SPP vyžaduje pro zpracování právní rady určitou dobu. Všechny právní rady před odevzdáním klientovi kontroluje a schvaluje supervizor, který je může vrátit studentům k dopracování. Komplexnost některých případů vyžaduje delší dobu na získání dostatečného množství informací a právní rozbor, a právní rady poskytují studenti, kteří potřebují na vypracování víc času než advokát s letitou praxí. Proto studentská právní poradna ani nepřijímá případy s lhůtou kratší než 14 dnů.

Moji příbuzní/známí se nemohou z pracovních nebo zdravotních důvodů dostavit do poradny. Můžu Vás navštívit jejich jménem a požádat studenty o řešení, které jim předám?

Ano, tento postup by byl možný, ale SPP bude potřebovat plnou moc, kterou vás k tomu pověřují. Tento postup však SPP akceptuje jen v opravdu krajních případech. 

„Mně by stačilo, pokud byste tam zavolali vy jako právníci. To by problém vyřešilo.“ Je to možné?

Bohužel pravidla fungování SPP to vylučují. Studenti nemůžou vystupovat navenek jako vaši advokáti. Zhodnotí Vaší situaci po právní stránce a nastíní Vám možná řešení. Pokud máte zájem, připraví vám i podklady dopisů nebo podání, ale jejich odesílatelem budete pokaždé vy.

 

Stránka aktualizována: 30. 05. 2016, Veronika Pochylá