Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Katedra správního práva a finančního práva

Personální obsazení katedry:

Vedoucí katedry:

Doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
konz. hodiny: ve zkouškovém období a v průběhu prázdnin dle dohody
tel.: 585 63 7606 (kanc. č. 60)
katerina.frumarova@upol.cz

Tajemník katedry:

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.
konz. hodiny: ve zkouškovém období, v průběhu prázdnin a v době mateřské dovolené dle dohody
tel.:585 63 7673 (kanc. č. 68)
lucia.madlenakova@upol.cz 

Sekretářka katedry:

Šárka JORDÁNOVÁ
tel.: 585 63 7605
sarka.jordanova@upol.cz

Členové katedry:

Prof. JUDr. Vladimír SLÁDEČEK, DrSc.
konz. hodiny: dle dohody
tel.: 585 63 7677
vladimir.sladecek@upol.cz

Doc. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D.
konz. hodiny: ve zkouškovém období a v době prázdnin jen dle dohody
tel.: 58563 7613
michael.kohajda@pol.cz

Web:
www.kohajda.cz
www.financial-law.cz

JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D.
konz. hodiny: lichý pátek 9:00 - 11:00, jinak dle domluvy
tel.: 585 63 7618
filip.dienstbier@upol.cz

JUDr. Dalimila GADASOVÁ, Dr.
konz. hodiny: ve zkouškovém období a v době prázdnin jen dle dohody
tel.: 585 63 7607
dalimila.gadasova@upol.cz

JUDr. Gabriela HALÍŘOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: středa 14:00 - 15:00, ve zkouškovém období a v době prázdnin jen dle dohody
tel.: 585 63 7626
gabriela.halirova@upol.cz

JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: středa 15:00 - 16:00, jinak dle dohody
tel.: 585 63 7804
monika.horakova@upol.cz

JUDr. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, Ph.D.

konz. hodiny: ve zkouškovém období a v době mateřské dovolené dle dohody
tel.: 585 63 7673
lucia.madlenakova@upol.cz

JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D. 

Konz. hodiny: po předchozí písemné domluvě

tel: 585 63 7504
zdenka.papouskova@upol.cz

JUDr. Magdaléna PETERKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: po dobu mateřské (resp. rodičovské) dovolené pouze na základě emailové dohody
tel.: 585 63 7666
magdalena.voparilova@upol.cz

JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: ve zkouškovém období a období letních prázdnin dle dohody  
tel.: 585 63 7677
olga.pouperova@upol.cz

JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: ve zkouškovém období a v době prázdnin dle dohody
tel.: 585 63 7556
kristyna.reznickova@upol.cz 

JUDr. Martin ŠKUREK, Ph.D.
konz. hodiny: úterý 11:00 - 12:00, jinak dle dohody
tel.:
martin.skurek@upol.cz 

JUDr. Veronika TOMOSZKOVÁ, Ph.D.
konz. hodiny: ve zkouškovém období dle dohody
tel.: 585 63 7814
veronika.tomoszkova@upol.cz


JUDr. et Mgr. Lenka VESELÁ, Ph.D. 
konz. hodiny:
tel.: 58563 
lenka.vesela@upol.cz

JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D.
konz. hodiny: úterý 9:45 - 11:15
tel. 585 63 7666
ondrej.vicha@upol.cz

JUDr. Pavel MATOUŠEK
konz. hodiny: středa 11:00 - 13:00
tel.: 58563 7613
matousek@p-p-mat.cz 

JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ

konz. hodiny: každé úterý 9:00 - 9:45, jinak dle dohody
tel.: 585 63 7804
sona.pospisilova@upol.cz

JUDr. et Mgr. Taťána ŠPÍRKOVÁ 
konz. hodiny: úterý 8:30 - 9:30, jinak dle dohody
tel.: 585 63 7667
tatana.spirkova@upol.cz

Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ
konz. hodiny: ve zkouškovém období dle dohody
tel.: 585 63
petra.melotikova@upol.cz

 

Externí spolupracovníci:

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc - Správní právo (doktorský studijní program)

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. - Správní právo (rigorózní řízení)

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. - Správní soudnictví

JUDr. Petr Šustek, Ph.D. - Správa zdravotnictví

JUDr. Daniela Šustrová - Veřejná správa nemovitostí

JUDr. Roman Vybíral

 

 

Interní doktorandi:

JUDr. Hana Vičarová Hefnerová

hana.vicarova01@upol.cz

Mgr. Elena Pospíšilová

Mgr. Iva Proksová

JUDr. Martina Küchlerová

kuchlerova.martina@seznam.cz

 

Studijní materiály k přednáškám a podklady pro seminární výuku v nových a inovovaných předmětech v projektu OPVK Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost, vyučovaných v rámci katedry, jsou zveřejňovány průběžně na stránkách konkrétního předmětu nebo na elektronické nástěnce fakulty.

Redaktorkou těchto stránek je: JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 12. 08. 2016, Olga Pouperová