Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

Employee photo
Contact

58 563 7674

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

2.27

profesor

ČLÁNEK
Pospíšilová S., Vlček E. Navrácení v předešlý stav – předobraz ve správním řádu z roku 1928. Acta Iuridica Olomucensia. 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pospíšilová S., Vlček E. Rok 1928 jako nový počátek správního řízení. In Frumarová K. (Eds.) "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 2018.
Vlček E. Vývoj obchodního práva po roce 1945. 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. 2013.
Vlček E. Dvě právně - historické události roku 1952. In Frýdek M., Tauchen J. (Eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Sborník prací k životnímu jubileu. 2012.
Vlček E. Brest-litevská mírová smlouva 1918. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Vlček E. Právní úprava obchodních vztahů na počátku 19. století. Sborník prací V. Mezinárodního napoleonského kongresu, Brno 26. - 28. září 2005. 2006.
KNIHA - CELEK
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
Vlček E. Historický vývoj právní úpravy správního řízení v českých zemích od roku 1918 do 2005. Historický vývoj právní úpravy správního řízení v českých zemích od roku 1918 do 2005. 2007.
Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
Vlček E., Schelle K., Kadlecová M., Vojáček L., Veselá R., Židlická M. Právní dějiny. Právní dějiny. 2007.
Vlček E. Dokumenty ke studiu právních dějin z let 1940 - 1948. Dokumenty ke studiu právních dějin z let 1940 - 1948. 2005.
Vlček E., Schelle K., Kadlecová M., Veselá R., Vojáček L., Židlická M. Právní dějiny. Právní dějiny. 2005.
Vlček E. Právní dějiny v letech 1939 - 1947. Právní dějiny v letech 1939 - 1947. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Vlček E. Řízení trestní (do roku 1989). In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XI. svazek. Řízení. 2018.
SBORNÍK - CELEK
Frumarová K., Janderová J., Płonka-Bielenin K., Pospíšilová E., Pospíšilová S., Vlček E., Sládeček V., Škurek M., Vačok J., Vetešník P., Všetička P. "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. In Frumarová K. (Eds.) 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates