JUDr. PAVEL BUREŠ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585637671

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

1.69

odborný asistent

Public International law, International economic law, International law of Human Rights, Diplomatic and Consular Law,

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Proděkan (15. 4. 2012 – )
Selected publications
Faix M., Bureš P., Svaček O. Rukověť ke studiu mezinárodního práva I. Dokumenty. 2015. (KNIHA - CELEK)
Faix M., Bureš P., Svaček O. Vznik a uznání státu. Aktuální pohled mezinárodního práva. 2013. (KNIHA - CELEK)
DAVID V., BUREŠ P., FAIX M., SLADKÝ P., SVAČEK O. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Bureš P. Consensus on HumanNature? The Concept of European Consensus in the Case-law of the Court in Strasbourg. Czech yearbook of public & private international law. 2016.
Bureš P., Saulnier-Cassia E. De la constitutionnalité de la clause restrictive tchèque de 5 % pour les élections au Parlement européen. Revue trimestrielle de droit européen. 2016.
Bureš P. Objectification of Children through the European Court of Human Rights Jurisprudence? Polski rocznik praw czlowieka i prawa humanitarnego. 2016.
Bureš P. Des conséquences d’une collision entre un avion et un oiseau…. Revue trimestrielle de droit européen. 2015.
BUREŠ P., SAULNIER-CASSIA E., BURGORGUE-LARSEN L., GEPPERT A., WOJTYCZEK K., YANNAKOPOULOS C. Jurisprudence nationales intéressant le droit de l´Union européenne (2010-2011). Revue trimestrielle de droit européen. 2011.
BUREŠ P. Human Rights During an Investigation - a New Conception within ICC Statute. Czech Yearbook of International Law. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bureš P. La coutume internationale: dépasée ou toujours vivante? In Garnier F. (Eds.) La coutume dans tous ses états. 2013.
Bureš P., Svaček O. Úprava konzulárního práva ve vybraných evropských zemích - komparativní pohled. In . (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2010.
Bureš P. Imunita státních představitelů z cizí trestní jurisdikce. In . (Eds.) Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci. 2009.
Bureš P. Právo na spravedlivý proces v mezinárodním trestním řízení s důrazem na řízení před Mezinárodním trestním soudem. In . (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2008 - Aktuální otázky normotvorby, Právo na spravedlivý proces. 2009.
Bureš P. Účast oběti v řízení před Mezinárodním trestním soudem. In . (Eds.) Slovenské-české medzinárodnoprávné sympózium. 2008.
KNIHA - CELEK
Bureš P., Dobrotová I., Burešová-Wania I. Česko-polský a polsko-český slovník termínů Evropské unie. 2014.
.. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. In Faix M., Bureš P., Svaček O. (Eds.) 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Bureš P. Současné mezinárodní právo jako "nové ius gentium". In Šturma P., Trváničková Z. (Eds.) Jednotlivec v mezinárodním právu na počátku třetího tisíciletí. 2018.
Bureš P. Exteritorialita. Encyklopedie českých právních dějin. 2016.
Bureš P. Právo diplomatické a konzulární. Encyklopedie českých právních dějin. 2016.
Bureš P. Evropský konsensus v judikatorní praxi Evropského soudu pro lidská práva. Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. 2014.
Bureš P. La lutte contre le terrorisme en République tchèque sous l'influence du droit de l'Union européenne et du droit international. La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l´Union européenne. 2014.
Bureš P. Barevná paleta mezinárodních smluv o rozdělení ČSFR. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
STEJSKAL PFA Teoretické právní vědy 2020
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)