Mgr. Lucie Tungul, Ph.D.,M.A

Employee photo
Contact

585 637 632

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.63

odborný asistent

ČLÁNEK
Tungul L. The Lost Opportunity Window of the Gülen Movement in Turkey. Slovak Journal of Political Science. 2018.
Tunkrová L. Can “the other” become “us”? European identity and Turkey. Contemporary European Studies. 2013.
Tunkrová L. The Nordic Countries Exceptional in EU Enviromental Policy. Contemporary European Studies. 2009.
Tunkrová L. Imagining Europe. European identity and Turkish Accession Process. International Journal of the Humanities. 2008.
Tunkrová L. Imagining Europe. European Identity and Turkish Accession Process. The International Journal of the Humanities. 2008.
Tunkrová L. Nová dynamika turecké zahraniční politiky. Mezinárodní politika. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Tunkrová L. Jednání a rozhodovací proces v Radě ministrů Evropské unie. Případová studie formování koalic severských zemí. Jednání a rozhodovací proces v Radě ministrů Evropské unie. Případová studie formování koalic severských zemí. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tungul L. Counter-Conduct and the (de-)Europeanisation Discourse in Turkey. In Černý M., Vítová B., Faix M., Podrazil P. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Tunkrová L. Národní zájmy skandinávských zemí v politice životního prostředí. Olomoucké právnické dny 2008 - sborník příspěvků z konference. 2008.
Tunkrová L. Analýza veřejného mínění a zajištění informační kampaně. Lacina, L. a kol.: Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR. 2007.
KNIHA - CELEK
Tungul L., Dvořák T., Kudrnáč A., Škodová M., Zemplinerová A., Sojková L., Šimonová J., Charvát J., Maškarinec P., Drea E. Middle Class at a Crossroads. In Tungul L., Cabada L., Siegman A. (Eds.) 2019.
Tungul L., Dvořák T., Kudrnáč A., Škodová M., Zemplinerová A., Sojková L., Šimonová J., Charvát J., Maškarinec P., Drea E. Middle Class at a Crossroads. In Tungul L., Cabada L., Siegman A. (Eds.) 2019.
Tunkrová L., Šaradín P. The Politics of EU Accession: Turkish Chalenges and Central European Experiences. The Politics of EU Accession: Turkish Chalenges and Central European Experiences. 2009.
Tunkrová L., Šaradín P. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. 2007.
TUNKROVÁ L., ŠARADÍN P. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. In Šaradín P., Tunkrová L. (Eds.) Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. 2007.
TUNKROVÁ L., ŠARADÍN P. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. In Šaradín P., Tunkrová L. (Eds.) Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Tungul L. Europeanisation of Minority Rights: The Case of Roma Education Policy in the Czech Republic and Turkey. Contemporary Perspectives on Turkey’s EU Accession Process A Reluctant European? 2018.
Tungul L. Euroscepticism of Czech Political Parties. In Tungul L. (Eds.) The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2019. 2018.
Tungul L. Euroscepticism of Czech Political Parties. In Tungul L. (Eds.) The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2019. 2018.
Tungul L. Climate Change in Czech Environmental Policy. In Tungul L., Tungul L. (Eds.) The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018. 2017.
Tungul L. Climate Change in Czech Environmental Policy. In Tungul L., Tungul L. (Eds.) The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018. 2017.
Tungul L. Climate Change in Czech Environmental Policy. In Tungul L., Tungul L. (Eds.) The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018. 2017.
Tungul L. Explaining Immigration to the European Public. In Novotný V. (Eds.) Unity in Adversity Inmigration, Minorities and Religion in Europe. 2017.
Tunkrová L. Imigrační politika v Dánsku a Švédsku. In . (Eds.) Politiky EU a národní zájmy členských zemí. 2010.
Tunkrová L. Nástin vývoje rozhodovacího systému v Radě EU. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Politika transparentnosti při rozhodování v Radě EU. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vliv charakteru politického systému. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vliv mezinárodních aktérů. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vliv nátlakových skupin na rozhodování. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vnější vlivy na formování rozhodování v Radě EU. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vytváření koalic členských států v Radě EU. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Analýza veřejného mínění a zajištění informační kampaně. Studie vlivu eura na ekonomiku ČR. 2008.
Tunkrová L. L'ENFER C'EST LES AUTRES: NOVÁ DYNAMIKA VE VZTAZÍCH EU A TURECKA. Turecko a Evropská unie: česko-turecká perspektiva. 2008.
Tunkrová L. Důvody nečlenství Švédska, Dánska a Spojeného království v Hospodářské a měnové unii. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates