JUDr.Bc. Marian Kokeš, Ph.D.

Avatar
Contact

 

Katedra ústavního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

2.06

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kokeš M. Referendum v ČR: nástroj posílení demokracie, anebo populismu? In Šimíček V., Krpec O., Orosz L. (Eds.) Přímá demokracie. 2016.
Kokeš M. Senát jako funkční pojistka ústavní konformity zákonodárného procesu? In Kysela J., Filip J., Dořáková V. (Eds.) Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. 2016.
Kokeš M. Deficity zákonodárství v ČR. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Kokeš M. (Ne)zamýšlené důsledky regulace soukromého financování politických stran v ČR. In Šimíček V. (Eds.) Financování politického života. 2015.
Kokeš M. Pojistky ústavní konformity zákonodárného procesu - funkční nástroje či zmetky? In Molek P., Kandalec P., Valdhans J. (Eds.) DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014. Část V. Mýtus racionálního zákonodárce aneb ideál a realita legislativního procesu. 2015.
KNIHA - CELEK
Petrov J., Výtisk M., Beran V., Kokeš M., Lasák J., Mimrová T., Tintěra T. Občanský zákoník. Komentář. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Kokeš M., Šimíček V. Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung Tschechiens. In Iliopoulos-Strangas J. (Eds.) Soziale Grundrechte in den "neuen" Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 2019.
Kokeš M. Czech Republic - Reform of the Current Model of Administration of Courts: A Never-Ending Story? In Mikuli P. (Eds.) Current Challenges in Court Administration. 2017.
Kokeš M. Řízení o nahrazení souhlasu zástupce ČAK k seznámení se s obsahem listin (§ 332 - § 341). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob (§ 85-93). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva (§ 342-348). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti (§ 31- 49). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže (§ 323-331). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o přivolení k zásahu do integrity (§ 65). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení ve věcech kapitálového trhu (§ 316-322). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení ve věcech svěřenského fondu (§ 94-97). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců (§ 349 - § 353). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti nebo držení ve zdravotním ústavu (§ 66 - 84). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Právní vědomí a legislativní tvorba práva v České republice: rozpojené spojené nádoby? In Večeřa M., Urbanová M., Kysela J. (Eds.) Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates