Centrum právnické fakulty CIHOL získalo zahraničního partnera

Memorandum podepsal Martin Faix za CIHOL a Serena Forlati (vpravo) za italskou stranu. Na snímku ještě Alessandra Annoni, členka italského centra. Foto: Archiv PF UP
Friday 10 April 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (Centre for International Humanitarian and Operational Law – CIHOL), které funguje na právnické fakultě pod katedrou mezinárodního a evropského práva, získalo významného zahraničního partnera. Podepsalo memorandum o spolupráci s Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità (MacroCrimes) při Univerzitě ve Ferraře. Z memoranda budou těžit nejen centra jako taková, ale nové možnosti přinese také studentům.

Italské centrum je svým zaměřením velmi blízké tomu olomouckému. „Pro nás je cenná zejména jejich orientace na mezinárodní právo, právo ozbrojených konfliktů a jejich zkušenosti s italskou armádou. Podílejí se například na vzdělávání vojenských právníků. V mnohém pro nás mohou být inspirací,“ zdůvodnil výběr partnerského centra Martin Faix, vedoucí centra CIHOL, pro které je memorandum vůbec prvním svého druhu. Za italské pracoviště smlouvu podepsala jeho ředitelka Serena Forlati.

Memorandem se olomouckému centru rozšiřují možnosti jeho činnosti. „V oblasti vědy a výzkumu bychom chtěli s Italy například podávat společné mezinárodní projekty, publikovat, pořádat konference či workshopy. Spolupracovat budeme i v oblasti výuky. V plánu je příští rok také společná letní škola k problematice práva ozbrojených konfliktů, které by se účastnili studenti naší fakulty a studenti z Ferrary,“ naznačil Martin Faix.

Centrum CIHOL vzniklo při katedře mezinárodního a evropského práva na začátku loňského roku. Na jeho činnosti se podílejí odborníci na mezinárodní právo z olomoucké právnické fakulty, z Armády ČR a několik externích expertů z českých univerzit, ale také z Maďarska, Polska či Jihoafrické republiky. Centrum má svou webovou stránku.

Back