Dotazník na podporu mediace vytvářely i odbornice z olomoucké právnické fakulty

Mediaci je na PF UP věnovaná i mezinárodní vědecká konference. Zatím poslední se konala vloni na podzim.
Foto: Eva Hrudníková
pondělí 28. květen 2018, 7:00 – Text: Eva Hrudníková

Speciální dotazník, který pomůže soudcům při rozhodování, zda je vhodné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. To je nejnovější výsledek pracovní skupiny k mediaci při ministerstvu spravedlnosti, na jejíž činnosti se výrazně podílí Právnická fakulta UP.

Členkami pracovní skupiny jsou bývalá děkanka PF UP Milana Hrušáková a Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd PF UP. „Vytvořený materiál má sloužit jako pomocná šablona pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. Jedná se o doporučující pomocnou metodiku pro soudy, která stanovuje kritéria pro výběr případů vhodných k mediaci. Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo dotazník předsedům krajských soudů a předpokládáme, že jej využijí také okresní soudy v jejich působnosti. Jako studijní podklad pro další vzdělávání soudců jej bude využívat i Justiční akademie“ vysvětlila Lenka Holá, zapsaná mediátorka a lektorka v oblasti mediace. Spolu s kolegy dotazník nazvali Diagnostika případů vhodných k mediaci.

Pracovní skupinu k mediaci ustanovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán na podzim 2016. Jejím úkolem je vytvářet vhodné podmínky pro systémové zakotvení mediace a profese mediátora v České republice, podporovat využívání mediace a její kvalitní fungování. Má celkem 14 členů. V týmu jsou zástupci ministerstva spravedlnosti, Asociace mediátorů ČR, České advokátní komory, Probační a mediační služby ČR, Soudcovské unie ČR a právnických fakult. Tým se schází přibližně jednou za dva měsíce.