Právnická fakulta se rozloučila s padesátkou absolventů Univerzity třetího věku

Osvědčení o absolvování předávala posluchačům kurzu Ochrana jednotlivce a jeho práv děkanka Zdenka Papoušková.
Foto: Eva Hrudníková
pátek 8. červen 2018, 9:00 – Text: Eva Hrudníková

„Konec? Ani náhodou. Když se kurz na právnické fakultě nedá opakovat, tak si holt vyberu jinou fakultu. Už mám pár tipů.“ S tímto úmyslem odcházela ze slavnostní promoce řada absolventů Univerzity třetího věku (U3V) při UP. Jen na právnické fakultě letos absolvovalo čtyřsemestrální kurz přes padesát seniorů. Pro fakultu to byl teprve druhý absolventský ročník v rámci U3V. Její kurzy patří k nejnavštěvovanějším.

S absolventy všech běhů U3V se přišel na promoci rozloučit Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy „Máte náš obdiv. Doufám, že svou touhou po vzdělání a elánem nakazíte další generace a pochodeň vzdělání tak bude nesena dál. Děkuji, že jste vsadili na univerzitní vzdělání a že šíříte dobré jméno Univerzity Palackého,“ řekl prorektor. Absolventům kurzu Ochrana jednotlivce a jeho práv předávala osvědčení děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. „Děkuji za to, že tu dnes mohu být s vámi. Jste pro nás velkou inspirací. Budeme se s kolegy snažit, aby se vám a vašim spolužákům na Univerzitě Palackého i nadále líbilo. Přeji vám hodně štěstí a zdraví,“ dodala děkanka.

Absolventi kurzu na právnické fakultě se během čtyř semestrů dozvěděli, jaká je podstata jednotlivých právních odvětví. Dotkli se ochrany práv jednotlivce, která je zajišťována právem ústavním, soukromým, správním, trestním, ale i mezinárodním a evropským. Přednášela jim celkem dvacítka odborníků. „Studium jsem si maximálně užila. Servis, který nám poskytla právnická fakulta, byl vynikající. Na každou přednášku jsem se těšila, bylo to poučné a díky přístupu řady přednášejících mnohdy i zábavné,“ zhodnotila své dva roky na fakultě Jarmila Coufalová. S tím, že promocí se s Univerzitou Palackého rozhodně neloučí. Pro příští akademický rok si vybrala kurz U3V na fakultě zdravotnických věd.

Úplně první absolventy má po letním semestru bonusový kurz Úvod do římského práva. Právnická fakulta jej připravila na přání seniorů. Pod vedením Petra Dostalíka z katedry teorie práva a právních dějin jej absolvovalo třicet posluchačů.

U3V na všech fakultách UP letos dokončilo na 1200 seniorů.