Právnická fakulta slavnostně předala diplomy devětadvaceti absolventům

Promovali absolventi bakalářského a navazujícího magisterského programu.
Fotogalerie: Eva Hrudníková
pondělí 16. červenec 2018, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

S hrdostí na své studijní úspěchy si minulý týden přišlo devětadvacet absolventů právnické fakulty pro své vysokoškolské diplomy. Fakulta se slavnostně rozloučila s dvaadvaceti absolventy bakalářského oboru Právo ve veřejné správě a se sedmi absolventy navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Tři absolventi odpromovali s červeným diplomem.

„Pevně doufám, že diplom Univerzity Palackého berete také jako závazek k tomu, že budete své vzdělání uplatňovat v praxi, a také jako závazek občanských ctností, kterých je v dnešních dnech velmi zapotřebí. Kdo jiný než studenti a absolventi univerzit by měli dbát na to, aby se občanské ctnosti, právo a výdobytky bránily a propagovaly. Jménem pana rektora bych vám chtěl poděkovat, že jste si vybrali právě Univerzitu Palackého a její právnickou fakultu, a srdečně vám gratuluji k absolutoriu,“ řekl promujícím prorektor Jiří Lach a na žádost děkanky právnické fakulty Zdenky Papouškové udělil souhlas s vykonáním slavnostní promoce. Na splnění promočního slibu dohlíželi také proděkani Blanka Vítová a Maxim Tomoszek.

Absolventka bakalářského programu Alena Železná se ve svém proslovu ohlédla za roky strávenými na fakultě a naznačila proměnu, kterou všichni společně prošli. „Za dobu našeho studia jsme se mnohé naučili a z fakulty si proto odnášíme mnohem více než jen diplomy, které držíme v ruce. Během našeho dalšího působení jistě oceníme kvalitu vzdělání, kterého se nám zde dostalo. Naše poděkování za to patří vedení fakulty, pedagogům a samozřejmě našim blízkým a přátelům,“ řekla Alena Železná, která již vloni na právnické fakultě absolvovala magisterský obor Právo.

Mnozí rodinní příslušníci neskrývali emoce a slzy dojetí. „Přijela jsem na pozvání své vnučky. Je to velký den pro celou naši rodinu. Samotná promoce byla velmi slavnostní a důstojná. Jsem ráda, že mi zdraví dovolilo přijet do Olomouce. Na vnučku jsem obrovsky pyšná,“ řekla šestasedmdesátiletá paní Marie.

Absolventi Evropských studií se zaměřením na evropské právo získali během studia podrobné znalosti evropských integračních procesů a evropského práva. Užívat mohou titul Magistr. Absolventi oboru Právo ve veřejné správě jsou po odborné stránce připraveni vykonávat povolání ve veřejné správě, pro která jsou vyžadovány odborné znalosti a způsobilosti odpovídající vysokoškolskému bakalářskému vzdělání. Před své jméno si mohou psát zkratku titulu Bakalář.