Promoční vzkaz kolegům: Věřím, že budete skvělými právníky

V aule právnické fakulty včera promovalo 52 magistrů.
Fotogalerie: Eva Hrudníková
sobota 30. červen 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Dvaapadesátkrát zaznělo včera v aule právnické fakulty slovo „slibuji“. Přesně tolik absolventů magisterského oboru Právo se přišlo v rámci slavnostní promoce rozloučit se svou alma mater a převzít si diplomy opravňující k užívání titulu Magistr. Dva absolventi odcházeli s červeným diplomem.

Na složení akademického absolventského slibu dohlíželi prorektorka Hana Marešová, děkanka Zdenka Papoušková a proděkani Maxim Tomoszek a Martin Faix. „Pevně věřím, že vás právnická fakulta vybavila do života vším, co potřebujete. Nejen vědomostmi a dovednostmi, ale zároveň správnými postoji a hodnotami. Profese právníka je nelehká, jejím vykonáváním se stáváte svědomím národa. A to, jak budete pracovat, bude odrážet to, jak bude fungovat v našem státě právní systém,“ řekla promujícím prorektorka Hana Marešová. Zároveň je upozornila, že se sice dnes slavnostně loučí se svou alma mater, ale nezbavují se povinnosti dál se vzdělávat. „Změny kolem nás jsou natolik dynamické, že ten, kdo se nevzdělává, nemá šanci stát se renomovaným odborníkem. Přeji vám, aby váš profesní život byl úspěšný, a do osobního života jen to dobré. Zároveň vás vítám v řadách absolventů Univerzity Palackého,“ dodala.

Absolvent magisterského studijního programu Pavel Glos se ve své děkovné řeči ohlédl za roky strávenými na univerzitě. „Naše fakulta nám nabídla obrovské množství příležitostí, jak se rozvíjet nejen pro stránce profesní, ale i po té lidské. Studentská právní poradna a další předměty zaměřené na praxi nám pomohly ukázat, že právo není jen o paragrafech, ale i o lidskosti a mezilidské komunikaci,“ řekl Pavel Glos a poděkoval za bezmeznou podporu rodinným příslušníkům, přátelům a akademickým pracovníkům. Svým kolegům popřál hodně zdraví, a aby je práce bavila. „Věřím, že budete skvělými právníky, kteří budou šířit dobré jméno Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.“

Netradičně, těsně před koncem promočního obřadu, si vzal slovo Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP. „Většinu studentů z této promující skupiny znám osobně. Fakulta, kde pedagog zná své studenty jménem, je možná výjimečná. Ale co dělá naši fakultu skutečně výjimečnou, to jsou naši studenti, kteří se nebojí, mají odvahu a energii nad rámec toho, co se od nich během studia požaduje. Vše, co tito studenti na fakultě a pro fakultu udělali navíc, velmi oceňuji. Nejen my jsme byli inspirací pro vás, ale i vy jste byli inspirací pro nás. Ten vztah je vzájemný. Přeji vám, aby ta energie, inspirace a chuť vám vydržely co nejdéle,“ uzavřel velmi osobní a bezprostřední proslov proděkan Martin Faix.

Magisterský program lze na olomoucké právnické fakultě studovat od jejího znovuobnovení v roce 1991. Úspěšnost studentů tohoto programu (data vycházejí ze studijního oddělení PF UP a zohledňují, kolik z nastupujících posluchačů získá magisterský titul) se v posledních pěti letech pohybuje kolem 70 procent. Pozitivně pro PF UP vyznívá i jiná statistika, používající jinou metodiku. Výroční zpráva Univerzity Palackého z roku 2017 uvádí, že míra neúspěšnosti v 1. ročníku studia je v průměru na celé UP 27,3 %, na PF UP je ze všech fakult nejnižší a činí jen 15,13 %.