Prvním absolventem Master in International and European Law Programme je Arthur Thévenet z Francie

Arthur Julien Thévenet při obhajobě své diplomové práce.
Foto: Eva Hrudníková
pátek 13. červenec 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta má prvního absolventa navazujícího magisterského programu – právní specializace International and European Law, který je vyučován v anglickém jazyce. Stal se jím Francouz Arthur Julien Thévenet, který tento týden splnil poslední podmínku k ukončení studia. Před komisí úspěšně obhájil svou diplomovou práci Reparations for human rights violations committed by peacekeepers in the scope of the UN peacekeeping operations.

Arthur Julien Thévenet přijel poprvé na olomouckou právnickou fakultu na začátku akademického roku 2016/2017 z partnerské Université Clermont Auvergne studovat v rámci programu Erasmus+. Již během tohoto ročního pobytu se rozhodl v Olomouci pokračovat ve studiu dvouletého navazujícího programu. Soustředil se proto především na ty předměty, které se částečně kryjí se studijními povinnostmi programu International and European law. V letošním akademickém roce splnil další předepsaná kolokvia a zkoušky, včetně státní. Diplomovou práci psal pod vedením Martina Faixe, oponentem byl Pavel Bureš, oba jsou odbornými asistenty na katedře mezinárodního a evropského práva PF UP.

„Úspěšné ukončení studia prvního absolventa anglického programu, ale i kvalita jeho studijních výsledků jsou výbornou zprávou pro fakultu a potvrzují trend úspěšné internacionalizace fakulty. Dobrou zprávou je rovněž fakt, že počet i kvalita uchazečů o přijetí do anglických programů se postupně zvyšují. Přínos programů i dalších internacionalizačních aktivit ale není jen otázkou prestiže nebo financí. Přináší fakultě a jejím studentům mnohem víc – od multikulturního prostředí přes nové cizojazyčné předměty nabízené všem studentům fakulty až po možnost žádat o projekty na rozvoj fakulty, jako například výstavbu nové knihovny,“ zhodnotil Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP.

Právnická fakulta získala akreditaci pro navazující magisterský program International and European Law, který je svým zaměřením v Česku ojedinělý, před dvěma lety. Hlavní podíl na úspěšné akreditaci měli vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva Václav Stehlík a jeho kolega Pavel Bureš.

Program je dvouletý a placený. Studium je primárně určeno zájemcům ze zahraničí. Hlavními podmínkami pro přijetí jsou minimálně bakalářský titul v oblasti práva nebo příbuzném oboru a jazyková vybavenost. Absolventi najdou uplatnění především v ústředních orgánech státní správy, mezinárodních organizacích, institucích Evropské unie, soukromém i neziskovém sektoru, kde je potřeba specializovaných znalostí z oboru mezinárodního a evropského práva.

Zájemci o studium v anglických programech právnické fakulty najdou podrobnosti na speciální webové stránce.