Špičkoví odborníci hledali pozitiva a negativa spotřebitelského kodexu

Součástí dvoudenního sympozia byly i panelové diskuze.
Foto: Archiv BV
středa 6. červen 2018, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Vydařenou premiéru má za sebou mezinárodní vědecká konference – Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi s tématem Spotřebitelský kodex: Ano či ne? Odborné setkání, které jako jedno z mála velkých konferencí bylo zaměřené výhradně na ochranu spotřebitele, hostila Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Na spoluorganizaci se významně podílely Právnická fakulta Univerzity Palackého, Právnická fakulta Trnavské univerzity a Ústav státu a práva Akademie věd ČR.

Impulzem k organizaci sympozia byl návrh takzvaného spotřebitelského kodexu připravený ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem spravedlnosti. „Tento chystaný návrh zákona chce významným způsobem zasáhnout do nového občanského zákoníku a vyjmout vybrané pasáže spojené s ochranou spotřebitele a včlenit je do nového zákona. Je však potřeba zamyslet se, zda je taková změna jen pět let po účinnosti nového občanského zákoníku vhodná,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP a členka organizačního týmu konference. Cílem bylo také nahlédnout do právní úpravy států, které již spotřebitelský kodex zavedly.

V programu dvoudenního setkání bylo celkem 16 odborných příspěvků. S prezentací vystoupili například zástupci českých a slovenských právnických fakult, špičkoví zahraniční experti z univerzit v německém Osnabrücku, anglickém Warwicku, francouzském Lille nebo odborníci z českého ministerstva průmyslu a obchodu nebo slovenského ministerstva hospodárstva. Olomouckou právnickou fakultu reprezentovali proděkanka Blanka Vítová, která si připravila příspěvek Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a Filip Melzer s příspěvkem Výklad ustanovení spotřebitelského práva.

A výsledek vědeckého setkání? „Většina účastníků se shodla, že by bylo spíše vhodnější ponechat stávající úpravu v novém občanském zákoníku a spíše se věnovat doplnění veřejnoprávních sankcí do stávajícího zákona o ochraně spotřebitele,“ zhodnotila Blanka Vítová s tím, že výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Zástupci organizátorů se navíc shodli, že po úspěšné premiéře budou v těchto konferencích pokračovat i v následujících letech.