Studenti olomouckých práv za své vědecké práce posbírali čtyři ocenění

Olomouc vyslala do česko-slovenského kola sedm svých studentů, kteří vzešli z fakultního kola SVOČ. Na snímku s proděkankou Blankou Vítovou chybí Klára Bednářová. Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 27. září 2018, 7:30 – Text: Eva Hrudníková

Studenti olomoucké právnické fakulty obstáli se svými vědeckými pracemi v silné konkurenci kolegů z jiných právnických fakult. V prestižním Česko-slovenském finále Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) získali celkem čtyři ocenění, z toho jedno první místo. Letošní finále bylo pro olomouckou fakultu navíc výjimečné tím, že jej pořádala.

Olomouc vyslala do česko-slovenského kola sedm svých studentů, kteří vzešli z fakultního kola SVOČ. A hned čtyři posbírali cenná umístění. To nejcennější, první místo, získala Ivana Procházková v kategorii, která spojovala evropské právo, mezinárodní právo veřejné a trestní právo. Druhé místo přiřkly hodnotící komise Tomáši Grygarovi v sekci správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení a právo životního prostředí, a také Michale Chadimové v kategorii doktorských studijních programů. Mezi oceněnými doktorandy byla PF UP nejviditelnější. Třetí místo totiž obsadil další její student Petr Stejskal.

„SVOČ na naší fakultě není masová záležitost. Nemůžeme se kvantitativně srovnávat s právnickými fakultami s početnější studentskou základnou. Letošní ročník ale opět potvrdil, že u nás vznikají velmi kvalitní a konkurenceschopné práce. Studentům děkuji za skvělou reprezentaci fakulty,“ řekla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP. Její slova doplnila děkanka fakulty Zdenka Papoušková, která se účastnila závěrečného vyhlašování výsledků. „Velký dík patří organizačnímu týmu a členům komisí. Oceněným samozřejmě gratuluji a všem soutěžícím, kteří se rozhodnou pro vědeckou dráhu, přeji, aby v ní pokračovali minimálně stejně nadšeně a kvalitně, jako předvedli v soutěži.“

První místo z loňského ročníku v barvách PF UP obhajovala, a nakonec i obhájila Ivana Procházková. Svou odbornou práci tentokrát nazvala Between help and invasion: UN as a territory administrator. „Původní myšlenka na téma přišla od doktora Martina Faixe z katedry mezinárodního a evropského práva. Fungování OSN je teď, často oprávněně, zpochybňováno ze stran politiků i odborníků a právní aspekty mezinárodních vztahů vždy přináší zajímavé otázky. Zpracováváním podobných témat se realizuji v oboru, kde mi škola nemohla nabídnout tolik prostoru. Všechny mé odborné práce se věnovaly mezinárodnímu právu,“ vysvětlila Ivana Procházková, která v létě na PF UP promovala. A přidala radu pro studenty, kteří zvažují účast v podobných soutěžích. „V rámci vedení i oponentury práce je soutěž výbornou možností, jak dostat konstruktivní zpětnou vazbu od odborníků z více než jednoho oboru. Studenti by toho měli využít, v praxi ji pak budou dostávat často už jen se lhůtou k odvolání.“

Naopak „svočkařským“ nováčkem za PF UP byl v soutěži Petr Stejskal. Po postupu z fakultního kola uspěl i ve finále. „Výsledku si velmi vážím. V česko-slovenském kole bylo dost kvalitních příspěvků, z nichž některé se mi obzvláště líbily. Účast v soutěži je poměrně nenáročná v tom smyslu, kdy přihlašujete práci, kterou už máte rozpracovanou například v rámci publikační činnosti. Náročná je pak účast ve smyslu kvality soutěžních příspěvků. V každém případě je to ale dobrý trénink a skvělá příležitost získat odborný feedback,“ zhodnotil doktorand Petr Stejskal, který ve finále získal třetí místo za práci Mezinárodně-právní postavení zahraničních investorů v případě okupace státního území. Už nyní zvažuje, že se přihlásí do příštího ročníku.

Česko-slovenskému kolu vždy předcházejí kola fakultní. Na PF UP se soutěž koná od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. V pořádání finálového kola se právnické fakulty pravidelně střídají. Za rok se uskuteční na plzeňské právnické fakultě.

Celkové výsledky Česko-slovenského kola SVOČ 2018.

Jak se dařilo studentům PF UP ve finále SVOČ 2018?

1. místo v kategorii evropské právo, mezinárodní právo veřejné + trestní právo
Mgr. Ivana Procházková: Between help and invasion: UN as a territory administrator (konzultant JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI)

2. místo v kategorii správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí
Mgr. Tomáš Grygar: K ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (konzultant JUDr. et Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.)

2. místo v kategorii soutěžní práce přihlášené studenty doktorských studijních programů
Mgr. Michala Chadimová: Genocide and superior responsibility – special intent for omission? (konzultant JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D.) 

3. místo v kategorii soutěžní práce přihlášené studenty doktorských studijních programů
Mgr. Petr Stejskal: Mezinárodně-právní postavení zahraničních investorů v případě okupace státního území (konzultant JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A.)