Výběrové řízení PF: asistent/ka, odborný asistent/ka právních klinik

úterý 29. srpna 2017, 11:02 - Text: DA

Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistent/ka, odborný asistent/ka právních klinik

Úvazek: 1,0

Popis práce:

Asistent/ka právních klinik se podílí v rámci své kvalifikace na specializovaných a systémových pracích ve vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti. Vyučuje a podílí se na organizaci výuky v oblasti klinického právního vzdělávání a dovednostních předmětů. Výsledky své vědeckovýzkumné a odborné činnosti průběžně publikuje a prezentuje na vědeckých konferencích a seminářích jak v ČR, tak v zahraničí. S vedoucí/m Centra pro klinické právní vzdělávání úzce spolupracuje na rozvoji zahraničních kontaktů a budování renomé PF UP v oblasti klinického právního vzdělávání v ČR i v zahraničí.

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru právo
  • výborná znalost anglického jazyka, případně dalších světových jazyků
  • zájem o metodiku právního vzdělávání (praxe v oblasti klinického právního vzdělávání výhodou) a o samostatnou vědeckou činnost
  • iniciativnost, pečlivost a smysl pro zodpovědnost
  • dobré komunikační a organizační dovednosti
  • schopnost týmové spolupráce
  • dobrá znalost práce na PC a s informačními technologiemi.

Přihlášky doložené: strukturovaným profesním životopisem, dokladem o dosaženém vzdělání, motivačním dopisem v rozsahu max. 2 A4 zašlete na adresu:

Děkanát Právnické fakulty UP
personální oddělení
Anna Hanková
tř. 17. listopadu č. 8
771 11 Olomouc
(tel.: 58 563 7531, fax: 58 563 7506, www.upol.cz)  

termín přihlášek: nejpozději do 15. 9. 2017
termín výběrového řízení: v týdnu od 18. 9–22. 9. 2017
termín nástupu: 1. 10. 2017