Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Kontakt

Adresa:

Děkanát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8
771 11 Olomouc
tel.: 585 637 509
fax: 585 637 506
e-mail: dekanat.pf@upol.cz

Kontaktní osoba pro obsah webových stránek fakulty:
Jiří Kudlička
tel.: 585 637 681
e-mail: jiri.kudlicka@upol.cz

filip.dienstbier@upol.cz

Informace k webovým stránkám UP

Stránka aktualizována: 17. 03. 2011, Daniel Agnew