Aktuální informace k semestru a opatření platná na PF UP

Aktuálně

 • Knihovna PF UP, stejně jako všechny pobočky Knihovny UP, je dočasně uzavřena. Půjčování knih probíhá individuálně po předchozí e-mailové domluvě. E-mail pro objednání knih: kpf@upol.cz. Kontaktní telefon: 585 631 791. Bližší informace k tomuto režimu půjčování jsou uvedeny zde.

 • Od 22. 10. do (prozatím) 3. 11. je zakázáno konání zkoušek v prezenční formě.

 • V návaznosti na epidemiologická opatření Vlády ČR se mění režim fungování PF UP po dobu od 14. do 31. 10. 2020. Osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole je zcela zakázána. Výuka probíhá v plném rozsahu online.

Provoz fakultních budov a oddělení

Budova B právnické fakulty je pro zaměstnance otevřena v pracovní dny od 6:30 do 21:00. Z mimořádných provozních důvodů je od 12. října omezen provoz vrátnice v budově A, vrátní jsou k dispozici v pracovní dny pouze od 7:30 do 15:30. Mimo tuto dobu umožní zaměstnancům vstup do budovy A vrátní z budovy B.

Budovy PF UP jsou pro studenty do konce října otevřeny jen v omezeném režimu pro krátkodobé účely. Není možné využívat počítačové učebny ani studovny, nejsou možné osobní konzultace s vyučujícími. Knihovna PF UP i knihkupectví Leges jsou uzavřeny.

Pravidla pro vstup do budov PF UP

 • Osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole je od 12. do 25. 10. 2020 zcela zakázána.
 • Důrazně se doporučuje zaměstnancům nevstupovat do budov PF UP  v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na COVID-19. Při vstupu jsou všichni povinni použít dezinfekci rukou, dezinfekce je k dispozici u vchodů.
 • Pohyb ve vnitřních prostorách je možný pouze s ochranou dýchacích cest, jako jsou roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Pokud bude umožněn vstup do budov studentům a návštěvám, při vstupu vždy poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tiskopisy jsou k dispozici u vrátnic, ke stažení jsou také na webových stránkách fakulty. Vyplněné tiskopisy se odevzdají u vrátnic. Centrálně se pak budou odevzdaná prohlášení shromažďovat a archivovat. Prohlášení ke stažení ZDE.
 • U studentů a zaměstnanců PF UP je možné namátkové měření tělesné teploty.
 • Důrazně se doporučuje dodržovat platná hygienické pravidla (na toaletách jsou dezinfekční mýdla, pokyny pro mytí rukou) a při schůzkách odstupy minimálně 2 metry.

Monitoring covid-19

Pokud student či zaměstnanec PF UP zjistí, že je pozitivní na Covid-19, nebo bude v karanténě, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit fakultě. A to na e-mail zdravi.pf@upol.cz  nebo telefonicky asistence děkana p. Renátě Grézlové (T. 585 637 509), v pracovní dny 9:00-14:00.

Realizace výuky v ZS 2020 na PF UP

Zahájení výuky: v týdnu 21.-25. 9. 2020 – realizovány budou pouze přednášky, a to formou sdělenou vyučujícím na elektronické nástěnce. Přednášky mohou být realizovány formou audio nebo videonahrávky nebo v reálném výukovém čase jejím živým vysíláním.

Plná výuka: od 29. 9. – realizována bude veškerá výuka, časově dle standardního rozvrhu pro prezenční výuku

Nástroje pro online výuku

PF UP bude využívat zejm. platformy MS Teams (preferovaná), MOODLE a ZOOM. Studenti jsou povinni sledovat elektronickou nástěnku UP, kam vyučující nejčastěji pod zkratkou předmětu zveřejňují aktuální informace k výuce. Odkaz na elektronickou nástěnku ZDE (přihlašovací údaje jako do Portálu UP).

Studenti před zahájením výuky obdrží informace o tom, jak bude v každém předmětu výuka probíhat.

V případě MS Teams a ZOOM je doporučena forma výuky přes kód nebo odkaz vyučujícího, díky kterým se studenti na výuku sami připojí. Kódy a odkazy najdete v tabulce NÁSTROJE PRO ONLINE VÝUKU u jména vyučujícího. Doporučujeme tabulku pravidelně sledovat, k dispozici je na elektronické nástěnce.

Jak se přihlásit na jednotlivé platformy? Informace pro studenty

 • MS Teams – přes portal.upol.cz - na záložce Office 365 zvolíte aplikaci Teams (je možné, že bude vyžadováno opětovné přihlášení, údaje jsou shodné jako s přihlášením do portálu). Zvolíte „týmy“ a dáte „připojit se k týmu“, zde následně vložíte kód dle vyučujícího, který má vás na seminář/přednášku.
 • ZOOM – přes portal.upol.cz – na záložce Videokonference (kód vyučujícího vložíte do políčka „join“). Podrobné návody zde: Zoom.us - připojení k videokonferenci přes webový prohlížeč
 • MOODLE – přes portal.upol.cz – na záložce MOODLE (je možné, že bude vyžadováno opětovné přihlášení, údaje jsou shodné jako s přihlášením do portálu). Na MOODLE již automaticky uvidíte předměty, které máte zapsány, a které jsou vyučovány přes MOODLE.

Jak realizovat výuku v učebnách? Informace pro vyučující

Technika v učebnách je připravena pro realizaci online výuky. Pokyny pro její využívání byly zaslány všem akademikům ve dvou e-mailech proděkankou Renátou Šínovou (28. září / Informace pro zajištění bezproblémového fungování výuky a 18. září / Další informace týkající se zahájení výuky – instruktážní videa)

Uživatelské návody – obecně

Úložiště studijních materiálů

Pro ukládání studijních materiálů (včetně nahrávek) určených posluchačům PF UP mohou vyučující využívat jednotné úložiště sharepoint. Najdete ho ZDE.

Promoce

V důsledku nepříznivého vývoje souvisejícího s pokračující epidemií covid-19 vedení UP rozhodlo zrušit slavnostní promoce absolventů doktorských programů a slavnostní předávání dekretů novým docentům.  Promoce se měly uskutečnit v aule pedagogické fakulty 21. listopadu. Již dříve vedení PF UP rozhodlo také o zrušení promocí absolventů PF UP, ty byly plánované na 9. října.

Nový termín konání promocí bude zveřejněn, jakmile to situace dovolí.

Koleje a menzy

Informace ve zprávě Režim na UP

Videopřenosy s vedením fakulty

Od začátku akademického roku 2020/2021 se uskutečnily tyto živé videopřenosy s vedením právnické fakulty:

 1. Livestream určený celé akademické obci PF UP (dne 9. 9. 2020)
  záznam ZDE (přihlášení přes osobní upol e-mailovou adresu, případná hesla stejná jako do Portálu UP)
 2. Livestream určený zaměstnancům PF UP (dne 15. 9. 2020)
 3. Livestream pro studenty prvních ročníků PF UP (dne 24. 9. 2020)
  záznam ZDE

Připomínky, podněty a kontakty

Zaměstnanci i studenti mohou veškeré své připomínky a podněty k průběhu zimního semestru posílat na adresu komunikace.pf@upol.cz. Do předmětu zprávy vždy napište Zimní semestr 2020.

Možné je také přímo kontaktovat tyto členy vedení:

 • JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
  E. renata.sinova@upol.cz | T. 585 637 708 | M. 605 825 540
 • JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy
  E. maxim.tomoszek@upol.cz (preferovaná forma komunikace)| M. 777 946 786 (jen v neodkladných případech)

Důležité odkazy

Aktuální informace k epidemické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatření jsou zveřejněny na těchto stránkách institucí: