Mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2019, jejíž V. ročník proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2019, představuje významnou událost, která se v oblasti mediace a vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty co dva roky koná. Konference je tentokrát jednou z aktivit výzkumného projektu č. 18-01417S Grantové agentury ČR s názvem "Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci".

Záštitu nad letošním ročníkem převzali rektoru Univerzity Palackého prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. a děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Odvíjet se bude ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy.

Součástí konference bude společenský večer s cimbálovkou v příjemných prostorách Pevnosti poznání.

Věříme, že V. ročník konference MEDIACE 2019 bude stejně úspěšný jako ty předcházející a setkání v Olomouci přinese živou vědeckou debatu a příjemné zážitky.

Program konference

čtvrtek 12. 9. 2019 | Pevnost poznání

9:00 — 10:00Prezence
10:00 — 10:30Zahájení konference, přivítání účastníků
10:30 — 12:00Hlavní referáty v plénu I.
 • Mediation and other ADR processes in the government workplace USA
  (prof. Raymond E. Kramer)
 • Aplikace zákona o mediaci z pohledu Ministerstva spravedlnosti ČR
  (Mgr. Veronika Navrátilová)
12:00 — 13:00Oběd (Lunch)
13:00 — 15:30Hlavní referáty v plénu II.
 • Moc, pomoc a bezmoc v mediácii
  (prof. PaedDr. Vladimír Labath, PhD.)
 • Mediácia v kontexte trestania kriminality - konceptuálne a aplikačné otázky
  (prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.)
 • První soudem nařízené setkání s mediátorem - nedílná součást českého právního řádu
  (JUDr. Anna Márová, LL.M.)
 • Online Study Platform on Mediation, aneb výuka mediace ve 21. století?
  (Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.)
15:30 — 16:00Coffee break
16:00 — 18:30Jednání odborných sekcí
19:30 — 24:00Společenský večer s rautem

pátek 13. 9. 2019 | PF UP, budova A

9:00 — 10:00Prezence
10:00 — 11:30Tematické workshopy
Jednání pracovní skupiny pro mediaci
12:00 — 13:00Zakončení konference
Oběd (Lunch)

Podrobný program konference

Odborné sekce

Teorie a výzkum mediace

vedoucí sekce: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D., Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Možná témata této sekce: Vztah společnosti, práva a mediace; Současnost a budoucnost mediace v EU a ČR; Právní aspekty mediace; Zákon o mediaci de lege lata a lege ferenda; Výzkumy mediace v ČR a zahraničí; Teoretické zdroje a teoretické koncepty mediace; Modely mediace; Mediace ve srovnání s jinými formami intervence; Možnosti rozvoje teorie mediace; Odraz teorie a výzkumu mediace ve vzdělávání v mediaci.

Praxe mediace

vedoucí sekce: PhDr. Dana Vrabcová, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Možná témata této sekce: Podmínky uznání mediace společenstvím; Požadavky na slaďování praxe mediace v jednotlivých členských státech EU; Podpora využívání mediace; Modely mediace ve vztahu k aplikačním oblastem mediace; Způsoby poskytování mediačních služeb; Profese a profesionalizace mediátorů; Profesní a etické standardy mediace; Aplikační oblasti mediace – současný stav a rozvoj; Zahraniční zkušenosti s mediací; Efektivita mediace; Limity a možnosti rozvoje mediace v praxi.

Anotace příspěvků

Výstupy ze sekcí

Tematické workshopy

 1. Na řešení orientované řešení/ Mgr. Katarína Bradáč, JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.

  Solution Focused (SF) – Na řešení orientovaný přístup je především způsob myšlení a specifické vedení konverzace, než soubor technik či nástrojů. Těch je sice v SF mnoho a velmi zajímavých, ale bez porozumění principům a důvodům, proč a kam cíleně zaměřujeme v konverzaci pozornost, by z nás byli leda „odborníci na baterky“. O co v SF jde? Místo analýzy problému konstruujeme společně s klienty řešení. To vystihuje i metafora jednoho z autorů SF přístupu, Steve de Shazera: „K tomu, abychom přešli skrze zamčené dveře, nepotřebujeme podrobnou analýzu zámku, ale klíč, který do zámku pasuje.“ Společně s kolegy v praxi zjistili, že bez zkoumání povahy a příčin problému byli klienti schopni tvořit řešení pomocí otázek zaměřených na preferovanou budoucnost a svá řešení budovali na tzv. zdrojích. Efektivně a účinně. To, co klient potřebuje místo problému, nelze popsat slovy, kterými popisujeme problém. Na workshopu uchopíme nejzákladnější principy i „nástroje“ tak, abychom je mohli použít již příští den v práci s klienty. Peter Szabó říká: „Řešení se nestará o to, jak problém vznikl.“

 2. Terapeutické účinky mediace/ Mgr. et Mgr. Drahomír Ševčík

  Mají mediace a terapie vůbec něco společného.? Může být mediátor dobrým terapeutem a terapeut také dobrým mediátorem? Má tedy mediace terapeutické účinky? To jsou základní otázky, na které můžeme společně hledat odpověď. Přijďte diskutovat na workshop v rámci letošní konference MEDIACE 2019.

 3. Rodinné skupinové konference/ Mgr. Jana Buriánová, Mgr. Marcela Nerudová

  Workshop si klade za cíl představit zkušenosti Probační a mediační služby se zaváděním Rodinných skupinových konferencí (dále RSK) do své praxe. V práci s rizikovou mládeží v ČR se dosud využívají metody, které jsou na první pohled RSK podobné. V rámci trestní justice se jedná o mediaci mezi obětí a pachatelem a v oblasti civilní pak o tzv. případové konference, které ve své praxi využívají zejména OSPOD. Shodné s RSK je cílové zaměření těchto metod na děti a mládež s rizikovými způsoby chování, ale hlavním rozdílem je zapojení účastníků, důraz na jejich aktivitu při hledání řešení, obohacení o prvek člena komunity a způsob vedení celého procesu. RSK naplňuje principy Zákona o soudnictví ve věcech mládeže i dlouhodobou snahu PMS o zavádění restorativních principů do soudní praxe. Jedná se zejména o princip převzetí odpovědnosti pachatele trestného činu za nápravu způsobené újmy, a to způsobem, který je pro mladého člověka s ohledem na jeho věk a vyspělost nejpřirozenější, totiž v rámci komunity, ve které se protiprávního jednání dopustil. Model RSK vychází z přesvědčení, že k řešení konfliktů mají největší zdroje ti, kterých se tyto konflikty přímo týkají, tedy rodiny a komunity, ve kterých mladí pachatelé žijí a vyrůstají. V rámci workshopu představíme nejen teoretická a historická východiska tohoto přístupu, ale nabídneme i reálné kazuistiky.

Publikační výstupy

Hlavním publikačním výstupem letošního ročníku bude monografie vybraných témat. Text musí svým obsahem odpovídat tematickému zaměření konference, přinášet nové poznatky v dané oblasti a splňovat všechny formální požadavky. Autoři kapitol budou vybráni na základě abstraktů zaslaných v přihlášce na konferenci.

Anotace všech přednesených příspěvků budou zveřejněny na webu konference.

článek v Žurnálu UP

Sborník z MEDIACE 2017

Místo konání

Konference se koná 12. 9. 2019 v Pevnosti poznání, tř. 17. listopadu 7, Olomouc a 13. 9. 2019 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc, budova A.

Schéma sítě městské hromadné dopravy

Parkování a místní MHD

 • bezplatné parkování je možné na parkovišti u PF UP nebo na ulicích Kosmonautů, 17. listopadu, Šmeralova
 • z vlakového nádraží jeďte tramvají č. 1, 5 nebo 7 a vystupte na zastávce "Envelopa" (2. zastávka)

Účastnický poplatek

Nejpozději do 30. 8. 2019 vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte prosím účastnický poplatek.

Účastnický poplatek: 2 000,- Kč (80,- EUR)

Údaje pro provedení platby:
Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Údaje pro platby v Kč:
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
Variabilní symbol: číslo, které Vám bylo vygenerováno a zasláno v e-mailu s potvrzením přijetí přihlášky
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Údaje pro platby v EUR:
Číslo účtu: 43-3855090287/0100
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
Variabilní symbol: číslo, které Vám bylo vygenerováno a zasláno v e-mailu s potvrzením přijetí přihlášky
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Upozorňujeme, že faktury vystavujeme až po uhrazení konferenčního poplatku. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu jako podklad pro platbu účastnického poplatku, pošlete, prosím, tento svůj požadavek na marketa.sykorova@upol.cz.

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • DPH 21%
 • konferenční materiály
 • obědy a občerstvení po celou dobu konference
 • účast na čtvrtečním společenském večeru

Nabídka ubytování

Doporučujeme zvolit některé z níže nabízených ubytovacích kapacit. Jedná se o zařízení, se kterými má Právnická fakulta Univerzity Palackého dlouhodobě dobré zkušenosti v oblasti poskytování ubytovacích služeb a s většinou těchto zařízení byla pro účely konference MEDIACE 2019 dojednána konferenční sleva.

Rezervaci i hrazení ubytování si provádí účastníci s ubytovacím zařízením sami. Při využití hesla "konference Mediace" Vám může být nabídnut jeden z předrezervovaných pokojů.

Hotel & Penzion ARIGONE

www.arigone.cz

mapa

Ceník

Termín: 12. — 13. 9. 2019
jednolůžkový pokoj: 1791,- Kč/pokoj/noc
dvoulůžkový pokoj: 2061,- Kč/pokoj/noc

Všechny pokoje jsou vybaveny stylovým nábytkem, sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít masérská studia, objednávky předem na webových stránkách hotelu.

Parkování je možné přímo na zabezpečeném hotelovém parkovišti za 100,- Kč/noc či na vyhrazených stáních u hotelu. Cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20,- Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Parkování v garážích u Hanáckého pluku, cca 400m od hotelu. Cena 20,- Kč/h nebo 250,- Kč/den.

Při objednávání využívejte výhradně e-mail: hotel@arigone.cz nebo tel. číslo: 585 232 351 a zadávejte heslo "konference Mediace".

Hotel Palác

www.hotelpalac.cz

mapa

Ceník

Termín: 12. — 13. 9. 2019
5x jednolůžkový pokoj: 1250,- Kč/pokoj/noc
5x dvoulůžkový pokoj - oddělené postele - 1430,- Kč/pokoj/noc

Rezervace možná do 1. 9. 2019

Všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít solárium, prádelnu či hotelovou kavárnu Café Palác v přízemí budovy.

Parkovné: na městském parkovišti, cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20 Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Při objednávání zadávejte heslo "konference Mediace".

Kolej Generála Svobody

skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

mapa

Ubytování v hotelových pokojích vysokoškolských kolejí v těsné blízkosti Právnické fakulty UP.

V nabídce jsou pro účastníky konference k dispozici dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje (bez snídaně).

Ceník

Termín: 12. — 13. 9. 2019
5x jednolůžkový pokoj — 590 Kč/pokoj/noc
5x dvoulůžkový pokoj — 400 Kč/osoba/noc

Rezervace možná do 15. 8. 2019

Rezervaci provádějte na hotel@upol.cz nebo na tel. čísle 585 638 016 nebo 777 000 202, nezapomeňte uvést, že jste účastníky konference Mediace a tedy hosté Univerzity Palackého, aby vám mohla být zaúčtována nižší cena (uvedená výše).

Fotogalerie

Kontakt

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.
vedoucí organizačního týmu

Mgr. Markéta Sýkorová
koordinátorka fakultních akcí
marketa.sykorova@upol.cz, +420 58 563 7683


Generální partneři

Sponzoři konference

Mediální partneři