Aktuálně

POUKAZY NA NSZ
Uchazeč, který podal elektronickou přihlášku na obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo, má možnost absolvovat test ZSV ES v termínu 22. 5. zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku).

Pro uchazeče o programy Právo a právní věda a Právo ve veřejné správě budou tyto poukazy zdarma vystaveny na dvojici zkoušek OSP+ZSV na termín 22. 5.

Informaci o zveřejnění poukazu zašle společnost www. scio.cz, s.r.o. přihlášeným uchazečům na začátku měsíce dubna e-mailem nebo poštou.

Poukazy budou k vyzvednutí zde:
https://www.scio.cz/nsz/poukaz.asp?_ga=2.9361845.1818589128.1617173725-493894474.1617004741

 

Informace se týkají uchazečů o tyto programy:
bakalářský program – Právo ve veřejné správě
magisterský program – Právo a právní věda

Vážení uchazeči o studium na Právnické fakultě UP v Olomouci,

Vzhledem k nově vyhlášeným úpravám maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT dne 10. března 2021, bychom vás rádi informovali, že pro přijímací řízení na PF UP není nutné vykonat dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka.

Oproti původně vyhlášeným podmínkám přijímacího řízení jsme posunuli termín pro odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeči odevzdají studijní referentce fakulty v den zápisu ke studiu (srpen 2021).

Všechny ostatní podmínky přijímacího řízení zůstávají stejné.

Přejeme vám pevné zdraví a úspěšné zvládnutí maturit i přijímacích zkoušek.

Maxim Tomoszek,
proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy