Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků se přesunula do online prostředí

Letní škola má svou webovou stránku – refugees.upol.cz. Repro: Žurnál UP
Čtvrtek 23. červenec 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků, která se letos koná již posedmé, odstartovala se dvěma novinkami. Poprvé je hlavním spoluorganizátorem právnická fakulta a poprvé ji pořadatelé přesunuli do online prostředí. Hlavní cíl školy, která začala tento týden a trvá devět dnů, však zůstává stejný – aktivně rozvíjet znalosti a dovednosti účastníků v oblasti mezinárodní ochrany uprchlíků, které využijí v akademické sféře, vládních a nevládních organizacích, médiích a dalších odvětvích.

Na organizaci sedmého ročníku se podílí Zahraniční oddělení UP a právnická fakulta. „Vzhledem k tematickému zaměření letní školy bylo přirozené, že jsme se jako fakulta přidali a zapojili se do organizace. Nabídli jsme naše odborné know-how a pomáháme i po stránce administrativní a technické, kterou si žádá online výuka,“ vysvětlil Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP.

Online formu zvolili organizátoři vzhledem ke složité situaci související s epidemií koronaviru. „Původně jsme letošní ročník začali připravovat jako klasický, s kontaktní výukou. Jarní měsíce ale vše změnily. Rušit školu jsme nechtěli, a tak jsme se přiklonili k online formě. Věříme, že se vše podaří a letošní ročník bude inspirací pro ostatní pořadatele podobných akcí a pro nás třeba cesta do budoucna,“ uvedla za pořadatele Selma Porobić ze Zahraničního oddělení UP, která bude i lektorovat několik výukových bloků.

Devítidenní program kombinuje předem nahrané přednášky, přímé online lekce lektorů, skupinovou i individuální práci v chatovacích místnostech a téměř nepřetržitou online komunikaci. Na výuce se podílí celkem pět odborníků zaměřující se jak na teoretické, tak praktické aspekty právní ochrany uprchlíků. Jsou mezi nimi například Marko Szilveszter Macskovich z Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Madalina Moraru z brněnské právnické fakulty nebo Václav Stehlík, děkan olomoucké právnické fakulty a uznávaný expert na různorodé aspekty práva Evropské unie, včetně práva migračního. „Svůj příspěvek zaměřím na migrační krizi, především pak na problematiku kvót EU pro uprchlíky z pohledu zemí Visegrádské čtyřky. S účastníky budeme rozebírat například řízení u Soudního dvora Evropské unie na přezkum kvót,“ naznačil Václav Stehlík.

O Mezinárodní letní školu k právům uprchlíků tentokrát projevilo zájem patnáct uchazečů, pořadatelé pak na základě přihlášky a motivačního dopisu vybrali devět účastníků. Jsou mezi nimi postgraduální studenti, právníci nebo pracovníci humanitárních organizací. Zajímavostí je, že každý je z jiné země. Zastoupeny jsou hned tři kontinenty – Evropa, Afrika a Amerika. „Myslím, že se nám podařilo dát dohromady zajímavou skupinu. Je to ideální počet pro úzkou online interakci,“ doplnila Salma Porobić.

Letošní Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků se koná 20. až 29. července na univerzitní licencované platformě MS Teams. Navazuje na předchozí úspěšné ročníky, které v letech 2012-2015 pořádalo Centrum pro uprchlíky při sarajevské univerzitě a v letech 2018 a 2019 pak Cyrilometodějská teologická fakulta UP. Jednou z jejich zakladatelek byla profesorka Oxfordské univerzity Barbarou Harell-Bond, která se významně zasloužila o aktivní podporu práv uprchlických komunit po celém světě.

Zpět