Asistent/ka soudce (OS v Prachaticích)

Pondělí 12. červen 2023, 14:56

Předsedkyně Okresního soudu v Prachaticích vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistenta soudce.

Sp. zn. Spr 315/2023


Požadované předpoklady:
- Státní občanství České republiky.
- Trestní bezúhonnost (podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl).
- Plná svéprávnost.
- Vzdělání: Ke dni nástupu do zaměstnání ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijní obor Právo na vysoké škole v České republice
- Dovednosti: Praktická znalost práce na PC, základní znalost MS Office Word.

Popis pracovní pozice asistenta soudce:
- provádí rozhodovací činnost a ostatní činnosti podle zákona o vyšších soudních úřednících;
- provádí práce v oboru statistiky;
- provádí práce s rejstříkem, vkládá dokumenty a pracuje s informačním systémem okresního soudu;
- vyhledává data a informace v evidencích státní správy a ostatních veřejných informačních systémech v oblasti justice;
- vyznačuje doložky právní moci a vykonavatelnosti;
- provádění lustrace v centrální evidenci obyvatel;
- vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právní činnosti;
- vykonává různé administrativní práce, přípravné práce a úkony pro soudce podle jeho pokynů;
- plní další ústní i písemné příkazy nadřízeného pracovníka, udělené v souladu s druhem a povahou práce ujednané v pracovní smlouvě.
 

Platové zařazení:
- 13. platová třída v souladu s nařízením vlády číslo 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění; platový stupeň podle § 5 odstavec 1 nařízení vlády číslo 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Délka pracovního poměru:
- pracovní poměr na dobu určitou (předpoklad 1. 8. 2023 - 31. 7. 2024) s možností prodloužení.
 

Termín nástupu:
- 1. 8. 2023, případně podle dohody.
 

Způsob podání přihlášek:
- poštou nebo osobně na adrese Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3, 383 18 Prachatice,
- elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@osoud.ptc.justice.cz,
- prostřednictvím datové schránky IDDS: iurabu8.
Termín pro podání přihlášky:
- do 14. 7. 2023 včetně.
 

Požadovaný obsah přihlášky:
- strukturovaný životopis,
- podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na obsazení pracovní pozice asistenta soudce (v případě elektronického podání – naskenovaný podepsaný souhlas).
Pokud bude přihláška podána poštou nebo doručena osobně, bude obálka s přihláškou opatřena textem „Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistent soudce – NEOTVÍRAT“.
 

Kontaktní osoba:
Jan Křiváček, ředitel správy soudu, telefon 388 305 101, e-mail: jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz.
Další podrobnosti ohledně pracovní pozice a uzavření pracovního poměru budou sděleny při ústním pohovoru.
Předsedkyně okresního soudu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů/uchazeček.

Prachatice 8. června 2023
JUDr. Simona Vojíková předsedkyně okresního soudu

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)