Hledá se nejlepší vědecká práce od studenta práv

Vloni hodnotící komise posuzovala ve fakultním kole 8 prací v magisterské sekci a 21 v doktorské. Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 24. leden 2019, 8:00

Podnítit u studentů práv zájem o vědeckou činnost a současně jim poskytnout prostor pro prezentaci výsledků takové práce. To je hlavním cílem soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Nový ročník vyhlásila děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. Autoři nejlepších vědeckých prací získají mimořádné stipendium a také možnost reprezentovat fakultu na česko-slovenské úrovni.

Přihlášenou práci, která může být v průběhu zpracování konzultovaná s akademiky z PF UP, nejprve zhodnotí formou písemných posudků dva oponenti. Poté se uskuteční fakultní kolo soutěže, které má podobu ústních obhajob. „Právě možnost získat zpětnou vazbu od posuzovatelů a zkusit si před nimi argumentovat jsou hlavním přínosem soutěže pro studenty. Nezanedbatelná je také příležitost navázat kontakty jak s kolegy studenty a s akademiky z naší fakulty, tak s kolegy z ostatních právnických fakult. Soutěž je také vhodnou příležitostí pro posluchače, kteří se hodlají ucházet o doktorské studium nebo myslí na akademickou dráhu,“ řekla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum.

Dvojnásobnou vítězkou česko-slovenského kola v sekci evropské a mezinárodní právo, z let 2017 a 2018, je Ivana Procházková. Studentům, kteří účast zvažují, přihlášku jednoznačně doporučuje. „V rámci vedení i oponentury práce je soutěž výbornou možností, jak dostat konstruktivní zpětnou vazbu od odborníků z více než jednoho oboru. Studenti by toho měli využít, v praxi ji pak budou dostávat často už jen se lhůtou k odvolání,“ vzkázala Ivana Procházková, která vloni v létě na PF UP promovala.

Soutěže ve SVOČ se může zúčastnit student PF UP, který je zapsán v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, a to samostatně nebo v rámci týmu. Soutěžní práce musí být zpracovaná v oboru právo nebo ve společenských oborech vyučovaných na PF UP. Téma si volí soutěžící sám. Do právě zahájeného ročníku se mohou zájemci hlásit do 15. února, práci pak musejí odevzdat nejpozději 16. dubna.

Podrobnosti ke SVOČ zájemci najdou na webových stránkách PF UP v záložce studentské soutěže.