Petr Stejskal sbíral zkušenosti v New Yorku, pracoval ve službách státu v sídle OSN

Petr Stejskal je absolventem magisterského oboru Právo na PF UP a její doktorský program studuje třetím rokem. Foto: Eva Hrudníková
pondělí 10. červen 2019, 8:30 – Text: Eva Hrudníková

Bohaté na cenné zahraniční zkušenosti, maximálně přínosné, současně ale náročné a také nad očekávání pestré. Tak hodnotí své dosavadní doktorské studium v oboru Evropské a mezinárodní právo Petr Stejskal. Jako první z olomoucké právnické fakulty letos absolvoval pracovní stáž na Stálé misi České republiky při OSN v New Yorku.

Petr Stejskal je absolventem magisterského oboru Právo na PF UP a její doktorský program studuje třetím rokem. „Petr je příkladem, jak ideálně skloubit osobnostní kvality i studijní předpoklady studenta a možnosti nabízené univerzitou a fakultou – flexibilitu našeho doktorského studia, možnosti výjezdů do zahraničí a jejich podporu ze strany fakulty i univerzity,“ řekl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti.

Během posledních dvou let stihl Petr Stejskal pracovní stáž v Haagu, získat titul LL.M. na amsterodamské univerzitě, psát odborné články, pracovní stáž na Stálé misi České republiky při OSN v Ženevě, užít si výběrovou zimní školu práva na Haagské akademii mezinárodního práva a pracovat pro Stálou misi České republiky při OSN v New Yorku. „Před nástupem na doktorát jsem vůbec netušil, že budu moct takto cestovat, studovat a pracovat. Ty možnosti jsou obrovské a hlavně uskutečnitelné. Univerzita i fakulta, zejména naše katedra se zahraničním oddělením, mi velmi pomáhají,“ uvedl Petr Stejskal.

Pracovní stáže na stálých misích České republiky při OSN patří mezi ty nejprestižnější. O New Yorku uvažoval už v Ženevě. Doporučovali mu to tamní diplomaté i olomoučtí vyučující. „O možnostech, kam se hlásit, informuje přímo na svých webových stránkách ministerstvo zahraničí. Jsou tam i veškeré podrobnosti jak postupovat. A mnohé nabídky zveřejňuje i naše fakulta. Do New Yorku jsem se hlásil k diplomatce, která měla na starost právní výbor Valného shromáždění OSN,“ vysvětlil Petr Stejskal. V rámci výběrového řízení vypracovával na dálku několik zadaných úkolů. Pár dnů na to se dozvěděl, že byl vybrán a poletí do USA.

V New Yorku pracoval tři měsíce a dostal se k velmi zajímavým úkolům a k důležitým jednáním. „Moje nadřízená měla na starost boj proti terorismu a organizovanému zločinu, mezinárodní sankce nebo například mořské právo a protokolární agendu,“ vyjmenoval. Za nejzajímavější zkušenost považuje účast na jednání výborů, kde se OSN snažila reagovat na nové hrozby terorismu, sledování přípravy rezoluce Valného shromáždění OSN o ochraně obětí terorismu nebo jednání Rady bezpečnosti, kde se přijímala rezoluce k boji proti financování terorismu.

„Například zasedání Rady bezpečnosti jsem se účastnil od rána do večera. V rámci něj vystoupilo se svým stanoviskem na sedmdesát států. Já jsem měl zpravodajskou funkci, kdy jsem musel do dvou tří stran zachytit to nejdůležitější a nejzajímavější pro ministerstvo zahraničí. Navíc zpracované v požadované formě. I když jsem už měl zkušenost z Ženevy, byla to pro mě velká výzva,“ vzpomněl na jeden z úkolů doktorand.

Kolegům studentům podobné pracovní stáže vřele doporučuje. „Kdo si netroufá na New York, může zkusit Ženevu nebo Vídeň. Diplomaté mají skvělý přístup ke stážistům. Starali se o nás, hodně nás toho naučili. Rozhodně to stálo za to,“ dodal Petr Stejskal. Díky stážím se prohloubil jeho zájem o mezinárodní právo, výrazně se posunul odborně, zdokonalil si angličtinu a také se naučil lépe organizovat čas. „Pokud by se někdo na stáž na stálé mise chystal, ať mě klidně kontaktuje. Rád mu poradím a pomůžu.“

Nemalé plány má Petr Stejskal i na druhou polovinu letošního roku. Rád by stihl státní doktorskou zkoušku, vyjet v rámci kreditové mobility programu Erasmus+ na výzkumný pobyt na partnerskou univerzitu do Johannesburgu a obhájit disertační práci.