Stipendia Vlády SR pro studenty, doktorandy a akademické pracovniíky

Ilustrační foto: ivan samkov, pexels.com
Pátek 9. červen 2023, 14:01 – Text: -ap-

Vláda SR přichází s nabídkou Národního stipendijního programu Slovenské republiky je určen k podpoře mobilit zahraničních studentů, doktorandů, vysokoškolských učitelů, výzkumných a uměleckých pracovníků na pobyty na slovenských vysokých školách a výzkumných organizacích.

Požadavky na uchazeče a další podmínky účasti

Studenti

 • vysokoškolský student na VŠ v ČR
 • student 2. stupně vysokoškolského vzdělávání nebo student, který v době podávání žádosti již absolvoval minimálně 2,5 roku svého vysokoškolského studia
 • student bude absolvovat studijní pobyt na Slovensku v rámci svého zahraničního vysokoškolského studia, a kterého některá veřejná, soukromá nebo státní vysoká škola v SR akceptuje pro účely přijetí na akademickou mobilitu ke studiu v SR
 • trvání stipendijního pobytu: 1 – 2 ucelené semestry (tj. 4 – 5 nebo 9 – 10 měsíců), resp. 1 – 3 ucelené trimestry, pokud se akademický rok dělí na trimestry (tj. 3 – 4 nebo 6 – 7 nebo 9 – 10 měsíců)
 • měsíční stipendium: 400 EUR

Doktorandi

 • jejichž vysokoškolské studium nebo vědecká příprava se uskutečňuje v zahraničí a jejichž některá veřejná, soukromá nebo státní vysoká škola nebo výzkumná instituce oprávněná realizovat doktorandský studijní program (např. SAV) v SR akceptuje za účelem přijetí na akademickou mobilitu ke studiu/výzkum/umělecký pobyt v SR
 • doba trvání stipendijního pobytu: 1 – 10 měsíců
 • měsíční stipendium: 734 EUR

Vsokoškolští učitelé, výzkumní a umělečtí pracovníci

 • které pozve instituce se sídlem na Slovensku s platným osvědčením o způsobilosti provádět výzkum a vývoj, která není obchodní společností, na přednáškový/výzkumný/umělecký pobyt v SR
 • doba trvání stipendijního pobytu: 1 – 10 měsíců
 • měsíční stipendium: 734, 980 nebo 1050 EUR v závislosti na dosaženém titulu a praxi

Termíny pro podání žádosti

 • 31. října v 16:00 – na pobyty během letního semestru probíhajícího akademického roku (2023/2024)
 • 30. dubna v 16:00 – na pobyty v následujícím akademickém roce (2024/2025)

Potřebné dokumenty k podání přihlášky

 • strukturovaný životopis
 • podrobný přednáškový a/nebo výzkumný/umělecký program (je třeba uvést i termín nástupu k pobytu, délku a podrobný časový plán pobytu)
 • kopie diplomu s nejvyšším dosaženým vzděláním
 • seznam publikační/umělecké činnosti v předepsané struktuře
 • zvací dopis slovenské vysoké školy nebo výzkumné organizace s termínem realizace pobytu

Přihlášky se podávají online elektronickou přihláškou.

Další informace nalezete na webových stránkách.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)