Studenti práv učili středoškoláky spotřebitelskému právu

Studenti právnické fakulty přednášeli na Střední odborné škole v Hranicích. Foto: PF UP
pátek 1. únor 2019, 6:00 – Text: Eva Hrudníková

Přiblížit spotřebitelské právo středoškolákům a současně zvýšit jejich finanční gramotnost. S takovým cílem vyrazili studenti právnické fakulty na Střední odbornou školu v Hranicích. Jako způsob prezentace zvolili neformální metodu výuky, takzvané streetlaw – učit tím, že učí jiné.

Studenti jeli do Hranic v rámci volitelného předmětu Spotřebitelské právo, pod vedením Blanky Vítové z katedry soukromého práva a civilního procesu. „Spolupráci s hranickou školou jsme navázali nově. Soustředili jsme se na obory, které mají blízko ke spotřebitelskému právu – Bezpečnost a právo a Cestovní ruch,“ řekla Blanka Vítová. Studenti práv učili středoškoláky, jak správně reklamovat vadné zboží, bavili se s nimi o nákupu přes internet nebo společně rozebírali smlouvu o zájezdu a spotřebitelském úvěru.

Neformální metoda výuky, streetlaw, kterou fakulta praktikuje již několik let, je přínosná také pro samotné vysokoškoláky. „Naši studenti nejen že musejí znát zvolenou právní problematiku velmi podrobně, ale především ji musejí umět prezentovat tak, aby jí rozuměli laici, neprávníci. Zpočátku z toho mívají obavy, ale zbytečně,“ dodala Blanka Vítová.

Učit laiky spotřebitelskému právu si vyzkoušel například Adam Lokaj, student 5. ročníku oboru Právo. „Nejtěžší bylo odhadnout vhodnou formu přednesu, jeho složitost a odbornost s ohledem na středoškoláky.“ Stejně to viděla i jeho spolužačka Lucie Vojtěchová. „Chtěli jsme, aby si středoškoláci ze setkání něco odnesli a co nejvíce toho pochopili. Současně jsme se snažili maximálně odborně připravit na jejich možné dotazy,“ doplnila Lucie Vojtěchová a přiznala, že přednášet ji velmi bavilo. „Přednáška mě nabila pozitivní energií a posílila moji sebejistotu při vystupování před lidmi. Příjemně mě potěšil zájem ze strany středoškoláků.“ Také Adam Lokaj podobné aktivity fakulty vítá. „Možností prezentovat není nikdy dost. Zároveň jsem si zopakoval látku, která se mi bude hodit ke státnicím.“

Výuka formou streetlaw je také jedním ze způsobů, jak šířit povědomí o právnické fakultě a její dobré jméno a jak motivovat středoškoláky ke studiu na právnické fakultě.