Vedení Univerzity Palackého v Olomouci se distancuje od probíhající veřejné a mediální kampaně pracovníků přírodovědecké fakulty

čtvrtek 18. duben 2019, 14:51

Vedení Univerzity Palackého opakovaně odsuzuje veřejné útoky pracovníků přírodovědecké fakulty, především pak vznik zdánlivě oficiální platformy dŽurnál, která je i dle nezávislého odborného posouzení shledávána jako zavádějící a založená na jednostranné prezentaci vzájemných konfliktů uvnitř fakulty. Kampaň, která zcela postrádá respekt k celku instituce, poškozuje pověst Univerzity Palackého v Olomouci a je povinností managementu fakulty, aby situaci okamžitě řešil.

K vypořádání oficiálně vznesených podání ohledně případných pochybení, k nimž údajně došlo před mnoha lety, má Univerzita Palackého dostatečné nástroje a mechanismy, které jsou pro tento účel aktivovány.

Jakákoliv další skandalizace brání snaze vedení univerzity o urovnání situace a naplnění zadání určeného akademickým senátem a podpořeného prohlášením děkanek a děkanů zbývajících fakult UP. V následujících dnech bude vedení přírodovědecké fakulty a center vyzváno k účasti na procesu odborně vedené mediace, která je ovšem založena na elementární ochotě korektně komunikovat.

Považujeme za nutné připomenout, že v předešlých letech PřF UP a její výzkumná centra vykazovaly vynikající výsledky a jedná se o jedny z nejvýznamnějších výzkumných struktur v České republice. V rámci univerzity jde o nadstandardně úspěšné a finančně skvěle zabezpečené součásti, o to absurdněji vnitřní spory uvnitř fakulty působí.

Akademická obec Univerzity Palackého zahrnuje bezmála 25 000 členů a ochrana jejich jména a prostředí jsou prvotními úkoly vedení univerzity. Akademické svobody jsou cenným výdobytkem předešlých staletí a nesmí být zneužívány k šíření osobních animozit.

Vedení UP