Vnitřní předpisy a normy PF UP

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
PF-A-17/02-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 31.5.2021 1.6.2021
PF-A-21/01 Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31.5.2021 1.6.2021
PF-A-19/02-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.9.2020 16.9.2020
PF-A-17/01-N01 Novela č. 1 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 5.10.2020 12.10.2020
PF-A-19/02-N02 Novela č. 2 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP 28.2.2022 1.3.2022
PF-A-17/01-N02 Novela č. 2 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 26.10.2021 27.10.2021
PF-A-21/02 Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 30.12.2021 31.12.2021
PF-A-19/02-ÚZ02 Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP – II. úplné znění 28.2.2022 1.3.2022
PF-A-17/02-N01 Vnitřní předpis, kterým se mění Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PF-A-17/02 31.5.2021 1.6.2021
PF-A-17/01-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - II. úplné znění 26.10.2021 27.10.2021

Vnitřní normy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
PF-B-18/13-1 Dodatek č. 1 k Parkovacímu řádu parkoviště PF UP v Olomouci 27.11.2018 4.12.2018
PF-B-21/06-ÚZ01 Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP (1. úplné znění) 22.3.2023 23.3.2023
PF-B-18/4-NO1 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 17.12.2018 1.1.2019
PF-B-18/7-N01 Novela č. 1 vnitřní normy O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu 20.12.2021 21.12.2021
PF-B-23/01-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF UP O stipendiu na podporu studia v ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci na období leden–prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (1. úplné znění) 16.11.2023 20.11.2023
PF-B-21/11-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Statut Ceny děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-21/13-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-21/06-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP 22.3.2023 23.3.2023
PF-B-21/10-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké síly v pozici tzv. junior asistenta výzkumu 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-20/07-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF UP Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů PF UP 3.10.2023 4.10.2023
PF-B-19/3-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 30.10.2020 31.10.2020
PF-B-21/05-N01 Novela č. 1 vnitřní normy Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 15.11.2021 16.11.2021
PF-B-20/09-N02 Novela č. 2 Vnitřní normy PF UP O tvůrčím výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-19/03-N02 Novela č. 2 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 16.11.2021 18.11.2021
PF-B-18/4-N02 Novela č. 2 vnitřní normy Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 26.8.2021 27.8.2021
PF-B-19/03-N03 Novela č. 3 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 23.6.2022 24.6.2022
PF-B-19/03-N04 Novela č. 4 Vnitřní normy PF UP Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-19/03-N05 Novela č. 5 Vnitřní normy PF UP Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 20.9.2023 21.9.2023
PF-B-21/1 O doktorských stipendiích 15.1.2021 18.1.2021
PF-B-21/12 O Komisi pro ediční činnost a kvalitu výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 15.11.2021 16.11.2021
PF-B-22/05 O nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2022 a o vyhlášení děkanského volna dne 29. 12. 2022 na PF UP 15.11.2022 16.11.2022 31.12.2022
PF-B-23/05 O nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2023 9.11.2023 10.11.2023
PF-B-18/7-ÚZ01 O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu – I. úplné znění 20.12.2021 21.12.2021
PF-B-23/01 O stipendiu na podporu studia v ČR na PF UP na období leden – prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 14.6.2023 15.6.2023
PF-B-23/01-ÚZ01 O stipendiu na podporu studia v ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci na období leden–prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (1. úplné znění) 16.11.2023 20.11.2023
PF-B-20/09-ÚZ02 O tvůrčím výkonu akademických a vědeckých pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2. úplné znění) 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-23/04 O vyhlášení děkanského volna dne 16.10. 2023 13.10.2023 16.10.2023
PF-B-24/01 O vyhlášení děkanského volna dne 16.4.2024 27.3.2024 28.3.2024
PF-B-23/03 O vyhlášení děkanského volna dne 17.10. 2023 3.10.2023 4.10.2023 18.10.2023
PF-B-23/02 O vyhlášení děkanského volna dne 29.9. 2023 8.9.2023 11.9.2023
PF-B-21/09 O vytvoření programu ReStart na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 15.11.2021 16.11.2021
PF-B-22/02 Ochránce práv studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 25.4.2022 26.4.2022
PF-B-22/1 Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 3.1.2022 4.1.2022
PF-B-22/04 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 24.10.2022 25.10.2022
PF-B-21/15 Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17.12.2021 20.12.2021
PF-B-21/05-ÚZ01 Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 15.11.2021 16.11.2021
PF-B-21/03 Provozní řád užívání skříněk na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 26.3.2021 29.3.2021
PF-B-21/10-ÚZ01 Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké síly v pozici tzv. junior asistenta výzkumu (1. úplné znění) 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-18/4-ÚZ03 Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP – III. úplné znění 23.6.2022 24.6.2022
PF-B-19/3-ÚZ05 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci (5. úplné znění) 20.9.2023 21.9.2023
PF-B-21/11-ÚZ01 Statut Ceny děkana PF UP za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti (1. úplné znění) 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-18/14 Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména 31.10.2018 1.11.2018 8.7.2020
PF-B-20/05 Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména 8.7.2020 9.7.2020
PF-B-20/06 Statut Čestného uznání děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vzdělávací činnost 28.8.2020 31.8.2020
PF-B-21/13-ÚZ01 Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1. úplné znění) 11.4.2023 12.4.2023
PF-B-20/07-ÚZ01 Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů PF UP (1. úplné znění) 3.10.2023 4.10.2023
PF-B-20/07 Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 16.12.2020 17.12.2020
PF-B-22/03 Vnitřní norma děkana PF UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci a o realizaci programů celoživotního vzdělávání 15.6.2022 16.6.2022
PF-B-18/13 Vnitřní norma děkanky PF UP o úpravě podmínek užívání parkoviště Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 18.10.2018 19.10.2018
PF-B-19/5 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o Škodní komisi 3.6.2019 10.6.2019
PF-B-18/10 Vnitřní norma PF UP o náležitostech kvalifikačních prací na PF UP 27.4.2018 30.4.2018 30.6.2021
PF-B-20/09-N01 Vnitřní norma, kterou se mění vnitřní norma PF-B-20/09 O tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP 2.5.2022 3.5.2022
PF-B-18/4-N03 Vnitřní norma, kterou se mění vnitřní norma Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP 23.6.2022 24.6.2022

Zavřít stránku