Události

Nadcházející události

(Opomíjené) právnické dovednosti

Sekce konference Olomoucké právnické dny 2022

Datum konání: 9-10.6.2022

Pozvánka do naší sekce:
Katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na sekci konference věnovanou právnímu vzdělávání. Tentokrát se zaměříme na analýzu a reflexi naší praxe dosavadní, praxe budoucí, či dokonce pouze kýžené, a to se zaměřením na výuku právních dovedností. Na Právnické fakultě UP v Olomouci se již od roku 2007 vyučují právnické dovednosti v povinných předmětech Kurz právnických dovedností a Kurz profesních dovedností. Základ některých právnických dovedností tak dostanou všichni absolventi PF UP. Na konferenci se chceme zaměřit na otázku, zda to stačí. Zda plníme očekávání aplikační praxe ve skladbě vyučovaných dovedností, v jejich rozsahu. Či zda má aplikační praxe vůči vybavení absolventa právnické fakulty vůbec nějaká očekávání a jak (či zda vůbec) na jejich nedostatek reaguje sama. V přátelském kruhu tak opět oceníme Vaše zkušenosti s tím, jaké dovednosti učíte, jakým způsobem je učíte a co nám můžete při jejich výuce doporučit, naopak jaké dovednosti neučíme/neučíte a učit bychom je měli/chtěli a co pro to, abychom je učili, máme společně udělat. Rádi se také zamyslíme nad otázkou, zda existují dovednosti univerzální, či se vždy odvíjejí od specifik určité právnické profese. A pokud ano, tak jak na to reagovat. Nakonec nepohrdneme ani zkušenostmi s tím, jak dovednosti zkoušet a hodnotit. Třeba i u státních závěrečných zkoušek. 

 

Opakující se události

Praktické workshopy pro studenty

Před začátkem každého semestru Katedra pravidelně pořádá víkendové workshopy pro nové a stávající členy Studentské právní poradny, Mediační kliniky, studenty předmětů Street law a Mezinárodního středoškolského moot courtu. Během víkendu jsou studenti seznámeni se základními dovednostmi a znalostmi potřebnými pro práci v předmětech v průběhu semestru. Každý den sestává z několika výukových bloků, ve kterých jsou studenti interaktivní formou seznámeni se vším potřebným. Součástí workshopu jsou také teambuildingové aktivity. Studenti se v rámci workshopu potkají nejen se svými supervizory, ale také s novými spolužáky a v příjemném informativním prostředí se během víkendu připraví na společnou práci v následujícím semestru.

Minulé události

Podcast o ženách ve vědě s naší Veronikou Tomoszkovou

 

Právní vzdělávání v covidové a pocovidové době

Sekce 14. ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků

Datum konání 21. – 22. 10. 2021

Organizátoři zvali na sekci konference týkající se právního vzdělávání v covidové době takto:

Uzavření vysokých škol a zákaz prezenční výuky byly výzvou pro právní vzdělávání. Jak jste na tuto výzvu reagovali? Přizpůsobili jste změněným podmínkám svoje výukové metody? Podělíte se s námi o to, co fungovalo a s jakými problémy jsme se potýkali? Projeví se naše zkušenosti ve formě právního vzdělávání v budoucnu?

V naší sekci nás zajímá především praktická výuka – dovedností, klinik, praxí a stáží, street law. Jak jste komunikovali s externími partnery? Byla za covidu Vaše spolupráce modifikována? Či jste ji vyhodnotili jako zcela nereálnou?

Kontakt se studenty byl v době pandemie omezen na online formu. Jak jste svoje studenty motivovali k práci? Jak jste je motivovali pro přihlášení se do praktických předmětů, které nemohly být vyučovány tak, jak jsme na to byli zvyklí? Propagovali jste svoje předměty? A jak se Vám to dařilo?

Z dosavadních výsledků je jasné, že vědecká a výzkumná činnost za covidu stagnovala, pokud se ji vůbec podařilo realizovat. Jak se Vám dařilo vytěžit z covidové situace data pro klinický výzkum? Bylo to pro Vás období zajímavých výzkumných záměrů?

V naší sekci právního vzdělávání jsme se zaměřili zejména na předávání zkušeností s výukou práva od března 2020 do současnosti. Zajímalo nás, jakým výzvám účastníci konference čelili, jakým způsobem se jim to dařilo a zda jsou získané zkušenosti přenositelné do pocovidové doby. Bylo příznačné, že konference se konala v tzv. hybridní formě, kdy někteří účastníci byli přítomni na místě konání, někteří se připojili v online prostoru. Toto souznění vytvořilo neopakovatelnou atmosféru, která konvenovala zadanému tématu. Jelikož diskuse a zkušenosti účastníků byly velmi cenné, jejich články jsou otištěny v speciálním vydání časopisu Acta Iuridica Olomoucensia.

 

Projekt STARS: Skills Transfers In Academia: Obnovená strategie pro posílení právních klinik v Evropské unii

V minulosti měli studenti, kteří dlouhodobě pracovali pro Studentskou právní poradnu, možnost zúčastnit se programu STARS, v rámci kterého byla pořádána letní škola v Lucemburku (Université du Luxembourg) a zimní škola v Římě (Università degli Studi Roma Tre). Tato setkání byla věnována výměně zkušeností v oblasti klinického právního vzdělávání a účastnili se jich studenti z pěti světových univerzit - Université du Luxembourg, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Brescia, Romanian-American University Bucharest a Univerzity Palackého v Olomouci. Během setkání skupiny studentů řešily případy, které byly vytvořené napříč zúčastněnými univerzitami a následně prezentovaly svá řešení ostatním účastníkům.

 

Akce v rámci hnutí Global Day of Action for Climate Justice

Datum konání 18. listopadu 2019.

Právnická fakulta se zúčastnila mezinárodní akce pořádané s cílem přispět ke vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci této akce přednášel Jiří Beneš z Hnutí DUHA o novele lesního zákona, jejích důvodech a dopadech. Igor Hanečák z projektu Recyklátor připravil workshop, ve kterém předvedl, jak lze ze starých věcí vytvořit nové a užitečné. Účastníci měli také možnost vytvořit si vlastní pytlíky na ovoce a zeleninu ze starých záclon.

 

Výuka právní etiky: Workshop pro učitele práva

Datum konání 24. – 25. května 2019.

 

Fórum pro práci s komunitou

Datum konání 22. února 2019.

Cílem akce bylo sdílení informací souvisejících s Klinikou práva a podnikání s potenciálními partnery, kteří by mohli poskytnout informace o Studentské právní poradně potřebným, tj. zejména osobám, které mají zájem začít podnikat, patří ke znevýhodněným skupinám na trhu práce (např. osoby na rodičovské dovolené, čerství absolventi středních škol bez praxe, senioři apod.) a rádi by své podnikání postavili na pevných právních základech. Během akce se podařilo předběžně dohodnout spolupráci s Člověkem v tísni, Maltézskou pomocí, CzechInvestem a dalšími subjekty. Pomoc s propagací Studentské právní poradny pak přislíbila Hospodářská komora a město Olomouc.

 

12. ročník konference International Journal of Clinical Legal Education – Kliniky bez hranic

Datum konání 15. – 17. července 2014.

Konference slouží jako jedinečné fórum, na kterém se setkávají pedagogové z mnoha jurisdikcí, aby diskutovali o všech aspektech klinické výuky a vzdělávání, učili se jeden od druhého a sdíleli osvědčené postupy. Na konferenci se setkali akademici, právníci, studenti a sociální aktivisté a proběhla zde vzrušující kombinace hlavních projevů, panelových diskusí, formálních prezentací a interaktivních workshopů. Bylo zde mnoho příležitostí k účasti, spolupráci a dialogu. Evropská síť pro klinické právní vzdělávání (ENCLE), která konferenci zaštítila, je celoevropské sdružení založené v roce 2013, jehož hlavním cílem je podpora klinického právního vzdělávání v Evropě. Za účelem dosažení tohoto cíle ENCLE podporuje výměnu informací a vytváření sítí, organizuje konference, workshopy a školení, získává finanční prostředky na další podporu klinik a komunikuje a spolupracuje s dalšími subjekty s cílem podpořit myšlenku klinického právního vzdělávání v Evropě. Význam tohoto nejnovějšího vývoje v oblasti klinického právního vzdělávání v Evropě se odrazí ve zvláštním evropském proudu v rámci konference.

 

Komplexní výuka práva: znalosti dovednosti a hodnoty

Datum konání 9. – 12. září 2012

Cílem konference bylo propagovat moderní metody právního vzdělávání a otevřít diskusi o různých metodách prakticky orientované výuky práva v evropském regionu. Mnoho amerických profesorů práva přijelo diskutovat o evropských otázkách a pomoci nám najít nové možnosti v oblasti právního vzdělávání.

 

Profesní etika právníků – Quo Vadis?

Datum konání 6 – 7. května 2011.

Tato konference se zaměřila na zahájení debaty o různých otázkách týkajících se profesní etiky právnických profesí se zvláštním zaměřením na soudce.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)