Právnická fakulta nabízí

dva programy pro maturanty:
Právo a právní věda (magisterský, pětiletý, prezenční),
Právo ve veřejné správě (bakalářský, tříletý, prezenční)

dva obory navazujícího studia:
Evropská studia se zaměřením na evropské právo (magisterský, dvouletý, prezenční),
International and European Law (magisterský, dvouletý, prezenční, v anglickém jazyce)
a pět specializací doktorského studia - Teoretické právní vědy (prezenční i kombinovaný studijní program).

Studijní programy pro akademický rok 2021/2022

Den otevřených dveří

více v sekci Veřejnost

Proč práva v Olomouci

 1. Uplatnitelnost
  Do jednoho roku po absolvování najdou práci všichni, kdo ji hledají.

 2. Tradice a prestiž
  Za dobu své existence získala fakulta stabilní pozici a mezi právnickými školami patří k nejuznávanějším institucím, Univerzita Palackého je druhou nejstarší univerzitou v Česku.

 3. Praxe
  Od počátku studia připravuje fakulta posluchače na budoucí povolání celou škálou prakticky zaměřených předmětů

 4. Kontakt
  Fakulta preferuje menší seminární skupiny.

 5. Studium a stáže v zahraničí
  Fakulta v rámci programu Erasmus+ spolupracuje s padesáti zahraničními školami.

 6. Studentské organizace
  Při fakultě fungují spolky např. ELSA Olomouc a Nugis Finem.

 7. Město Olomouc
  O Olomouci se mluví jako o studentském městě nebo o české Cambridgi.

 8. Infrastruktura
  Univerzita nabízí nadstandardní stravování, koleje, knihovny, vyžití kulturní i sportovní (vše cenově i geograficky dostupné)

 9. Stipendia a nadační fond
  Univerzita disponuje propracovaným systémem stipendií (prospěchová, sociální i ubytovací)

 10. Excellence
  V právnickém výzkumu patří fakulta ke špičce v českém i slovenském prostředí. Podporuje studentskou činnost a zapojení studentů do výzkumu.