O konferenci

Mezinárodní vědecká konference, která se na půdě PF UP koná jednou za dva roky, avšak pokaždé je jejím cílem interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek výkonu mediace v České republice s doporučením pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi.

Zatím poslední, čtvrtý ročník, se konal 27. — 28. 10. 2017.

Konference tradičně probíhá ve třech částech. Po úvodních vystoupeních hlavních řečníků následují přednášky v jednotlivých sekcích. Ty bývají zaměřovány například na teorii a výzkum mediace, aplikaci mediace, profesi mediátora a vzdělávání v mediaci a další aktuální témata. Ve třetí části konference probíhají interaktivně zaměřené workshopy.

Místo konání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Budova B
17. listopadu 8
771 11 Olomouc

Pomocí MHD se k Právnické fakultě dostanete z vlakového nádraží tramvají č. 1 nebo 7, zastávka “Envelopa” (2. zastávka).

Odborné sekce a výbory

Odborné sekce

1. Mediace v kontextu práva a společnosti

2. Teorie, výzkum a vzdělávání v mediaci

3. Praxe mediace

Vědecký výbor konference

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Labath, PhD.

prof. Dr. iur. Marina Tamm

Assoz. Prof. Dr. Sascha Ferz

doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Organizační výbor konference

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., vedoucí organizačního výboru

JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

JUDr. Hana Vičarová Hefnerová, Ph.D.

 

Více informací www.mediaceolomouc.eu