Věda a výzkum na PF UP

Vědecko-výzkumná činnost akademických pracovníků, a v některých případech i studentů, Právnické fakulty UP dosahuje mnohých úspěchů, jež často daleko přesahují hranice českého státu. Za hlavní vědecké aktivity fakulty je možné považovat řešení vědecko-výzkumných projektů, pořádání konferencí, vydávání fakultních časopisů a nesčetných dalších vědeckých výstupů jednotlivých členů akademické obce fakulty.

Fakulta je pravidelným pořadatelem konference Olomoucké právnické dny, konference Olomoucké debaty mladých právníků a mnoha dalších konferencí a workshopů. Pravidelnými periodiky vydávanými fakultou jsou International and Comparative Law Review a Acta Iuridica Olomucensia. Časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics je vydávaný Českou asociací pro evropská studia z.s. a Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Olomoucká Právnická fakulta je velmi úspěšná v získávání vědeckých i nevědeckých grantů z veřejných soutěží vyhlašovaných ministerstvy či českými i zahraničními grantovými agenturami a fondy. Každý rok čeká akademickou obec Fakulty mnoho práce spojené s velkým množstvím projektů podporovaných zejména Grantovou agenturou ČR, Evropskými strukturálními fondy, programem Jean Monnet, Mezinárodním Visegrádským fondem, Ministerstvem kultury ČR, Akademií věd ČR a v neposlední řadě i vnitřní grantovou agenturou Univerzity Palackého v Olomouci.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)