Zpravodaj vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého od prosince 2016. Vychází v elektronické podobě jednou měsíčně pod názvem zPRÁVOdaj, vždy poslední středu v měsíci. Slouží především k vnitřní komunikaci na fakultě, ale i k informování veřejnosti. Úvodní článek obvykle seznamuje s nejdůležitějšími sděleními vedení fakulty nebo informuje o významných počinech, plánovaných akcích či trendech na fakultě. V dalších částech jsou obsaženy krátké zprávy týkající se například studijní agendy, provozu fakulty, zahraniční spolupráce či pozvánky na nejbližší akce.