Studentská právní poradna

O Studentské právní poradně

Studentská právní poradna je praktická výuková činnost, kde si student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zkusí řešení skutečných případů klientů, kteří se na Studentskou právní poradnu obrátili s žádostí o analýzu jejich případů. Studenti pracují pod vedením vyučujících nebo právníků z praxe. Studentská právní poradna je primárně určena pro ty, kteří si nemohou z finančních důvodů dovolit právní služby advokáta. Studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého mají v rámci Studentské právní poradny možnost rozvíjet, na základě přímo získaných zkušeností, své profesní dovednosti, lépe tak pochopit etické aspekty právnické profese a aplikovat nabyté znalosti v kontextu reálných příkladů. Mají tak příležitost být zapojeni do řešení reálných případů a pracovat na případu od začátku do samého konce.  Jsou v přímém kontaktu s klienty, což je nenahraditelná zkušenost pro jejich budoucí praxi.

Studentská právní poradna se zaměřuje na širokou škálu právních problémů, nejčastěji v oblasti občanského práva, rodinného práva, exekucí a insolvencí. Supervizoři, kteří dohlížejí na vypracování konkrétní právní rady, jsou vždy odborníky v daném právním oboru.

Studentská právní poradna je dále vnitřně členěna na několik sekcí:

 • správní právo
 • spotřebitelské právo
 • občanské právo
 • dědické právo
 • pracovní právo
 • insolvence a dluhové právo

 

Aktuality

Informujeme naše klienty, že z kapacitních důvodů ukončila poradna pro letní semestr příjem nových klientů, práce na stávajících případech pokračují. Poradna se klientům opět otevře 30. září 2024 s otevírací dobou po – čt 8:00 – 16:30. Objednávat se lze od 23. září telefonicky nebo e-mailem, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.

Doporučujeme se předem objednat!

Objednávat se lze telefonicky na čísle 585 637 616 nebo e-mailem na adrese studentskapravniporadna@upol.cz, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.

Právní poradenství po telefonu ani e-mailu však zásadně neposkytujeme!!!

 

Informace pro studenty

Studentská právní poradna 1-4 (CPV/MSPP1, MSPP2, MSPP3, MSPP4)

Vyučující: Lucia Madleňáková, Maxim Tomoszek, Zdeněk Kopečný, Renáta Šínová, Iveta Vankátová, Jan Grepl, Martin Škurek, Ivana Zajíčková, Martin Bílý,  Jan Vylegala, Petr Kyselák

Přihlásit se mohou pouze studenti 3. a vyšších ročníků. Pro účast ve Studentské právní poradně je potřeba podstoupit výběrové řízení. Přihlašování studentů probíhá prostřednictvím podané přihlášky, která je k dispozici na elektronické nástěnce. Na zimní i letní semestr je přihláška na elektronickou nástěnku obvykle zavěšena měsíc před začátkem semestru.  Kromě úspěšného podstoupení výběrového řízení je podmínkou přijetí taktéž účast na výjezdním workshopu, který se koná víkend před začátkem semestru nebo v prvním týdnu semestru.

 

Informace pro klienty

Jak Studentská právní poradna funguje?

Studentská právní poradna přijímá nové případy vždy několik týdnů na začátku semestru. Domluvený úvodní pohovor vedou vždy sami studenti. Na začátku úvodního pohovoru studenti klientovi vysvětlí, jak Studentská právní poradna funguje a co od ní může očekávat. V této fázi studenti také zjistí, s jakým problémem se klient potýká a zda se jedná o případ, který je Poradna schopna vyřešit. Následně si od klienta vezmou kontaktní údaje a snaží se zjistit podrobné informace o případu. Všechny informace studenti zanesou do spisu a od klienta převezmou nezbytné dokumenty pro řešení případu. Spis se poté předává kanceláři Studentské právní poradny. Spis je následně přidělen konkrétní dvojici studentů, kteří pracují pod dohledem supervizora. Poté, co je spis přidělen konkrétní dvojici, se tito studenti spojí s klientem telefonicky a dohodnou se s ním na dalším postupu a na termínu případné další schůzky v závislosti na typu a náročnosti případu.

Studenti jsou pod vedením supervizorů po celou dobu řešení případu. Supervizoři diskutují se studenty řešení případu, zjišťují, jestli se jejich právní analýza ubírá správným směrem, a případně je upozorňují na možné chyby nebo odborné zdroje, kde by mohli nalézt řešení dané problematiky.  Předtím, než bude právní rada předána klientovi, musí být vždy schválena supervizorem. Předání právní rady klientovi probíhá osobně v kanceláři Studentské právní poradny. Ve výjimečných případech a po domluvě mohou studenti právní radu zaslat poštou či elektronicky. Účelem právní rady je poskytnout právní analýzu případu a nastínit všechna možná řešení, a to i včetně rizik jednotlivých možností. Volba řešení a jeho realizace je však na klientovi. Studenti mohou připravit podklady pro podání, dopis či smlouvu, avšak nemohou jednat klientovým jménem, a taktéž rozhodnutí o dalším postupu činí klient sám.

Věnujte také pozornost Pravidlům poskytování právní pomoci: https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/CKPV/pravidla_poskytovani_pravni_pomoci_SPP.pdf

Nejčastěji kladené otázky

Komu je právní pomoc SPP určena?

SPP nabízí svoje služby všem osobám s právním problémem spadajícím do její agendy (občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, spotřebitelské právo, správní právo, právo sociálního zabezpečení). Pokud jste například smlouvu uzavřeli jako živnostník, nemůže se SPP Vašemu problému věnovat, protože patří do sféry obchodního práva. Rovněž Studentská právní poradna neposkytuje rady v oblasti trestního práva. SPP nemůže z etických důvodů poskytovat právní rady klientům v případech, kde je protistranou Univerzita Palackého, protože je její součástí.

Jak mohu požádat SPP o právní pomoc?

SPP přijímá nové případy několik týdnů v semestru vždy v otevírací době od pondělí do čtvrtka. Právní rady neposkytujeme po telefonu, proto vás žádáme, abyste nás s právním problémem navštívili v kanceláři SPP. K úvodnímu pohovoru vás do kanceláře pozve student, který má právě službu na recepci. Na schůzku doporučujeme se předem objednat!

Jak poskytování právní pomoci v SPP probíhá?

Studenti vedou úvodní pohovor sami. Na začátku vám vysvětlí, jak SPP funguje a na co se máte připravit. Zjistí, zda se vašemu právnímu problému může SPP věnovat. Všechny informace vám taky odevzdá v písemné podobě. Překážkou spolupráce, kterou je možné identifikovat hned v úvodu, může být například to, že váš případ zjevně nespadá do agendy Studentské právní poradny, nebo že vám k určitému podání plyne lhůta, která je kratší než 14 dnů.

Student od vás dále zjistí kontaktní údaje a informace o případu. Studentům pomůže, pokud na úvodní pohovor přinesete i dokumenty související s případem.

Příklad

Chtěl/a bych poradit ohledně vypořádání společného jmění manželů. Jaké dokumenty mám přinést? Studenti budou potřebovat zejména:

 • oddací list
 • rodné listy obou manželů a dětí
 • rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
 • rozsudek o rozvodu manželství
 • dokumenty k nemovitostem, které vlastníte
 • seznam movitých věcí, které jste nabyli během trvání manželství
 • smlouvy o účtech v bance -další dokumenty o vašich závazcích - úvěry, půjčky, ...

Student na recepci vám ještě právní radu neposkytne. Brání mu v tom pravidla fungování kanceláře. Do spisu uvede podrobné informace o případu, které od vás získá. Všechny potřebné dokumenty okopíruje a originály vám na místě vrátí. Spis pak odevzdá kanceláři SPP, která jej pod příslušnou spisovou značkou předá supervizorovi.

Supervizor se s případem obeznámí a předá jej dvojici svých studentů. Ti budou od toho okamžiku jeho správci a v krátké době vás budou telefonicky kontaktovat (mělo by se tak stát do dvou týdnů od vaší první návštěvy). Podle náročnosti případu si s Vámi sjednají další postup či termín schůzky. Během práce na případu se na ně můžete kdykoli obrátit a to telefonicky prostřednictvím kanceláře SPP nebo na emailu poradny (studentskapravniporadna@upol.cz). Osobní kontaktní údaje na studenty neposkytujeme.

Po celou dobu práce na případu na studenty dohlíží supervizoři. Se studenty diskutují o případu, sledují, zda jejich právní rozbor jde správnou cestou, upozorňují je na případné omyly nebo odborné zdroje, kde by mohli hledat cestu k řešení. Než vám správci předají písemnou právní radu, musí ji schválit a podepsat jejich supervizor. Předání právní rady probíhá osobně. Za výjimečných okolností a po domluvě vám můžou studenti právní radu zaslat poštou nebo elektronicky. Doporučujeme však osobní schůzku. Během osobního rozhovoru máte příležitost doptat se na cokoli, čemu byste v právní radě hned neporozuměli. Máte taky příležitost studentům poskytnout zpětnou vazbu, která jim může velice pomoct.

Účelem právní rady je poskytnout vám právní analýzu případu a nastínit všechny způsoby jeho řešení, včetně možných rizik. Volba řešení a jeho realizace je už na vás. Veškeré kroky, pro které se rozhodnete, učiníte sami. Studenti pro vás můžou vypracovat podklady pro podání, dopis, nebo smlouvu, nemůžou za vás však činit žádné právní úkony.

Všechny údaje a informace, které nám svěříte, jsou důvěrné. Pracovníci a studenti SPP se zavázali k mlčenlivosti a spisy jsou uloženy v uzamčeném archivu. Univerzita Palackého, jejíž součástí je Studentská právní poradna, jakožto správce osobních údajů respektuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Pracují v poradně skuteční právníci?

Studenti v SPP poskytují právní rady pod dohledem pedagogů, advokátů nebo advokátních koncipientů zapsaných do seznamů advokátů nebo advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou. Všichni naši supervizoři mají za sebou vysokoškolské vzdělání v oboru právo a dlouholeté zkušenosti.

Můžu o jednoduchou radu požádat SPP po telefonu?

SPP neposkytuje právní rady po telefonu. Hlavním důvodem je, že právní rady, které studenti vypracují, vždy předem kontroluje a schvaluje supervizor. Předběžná kontrola by byla během telefonického rozhovoru nemožná. Naším cílem je taky poskytovat kvalitní právní rady, což vyžaduje důsledný sběr všech relevantních informací a právní analýzu. Proto probíhá první pohovor v kanceláři SPP a studenti mají k dispozici delší dobu na zpracování právní rady.

Bude mě SPP zastupovat u soudu?

Studenti SPP klienty u soudu nezastupují.

Kolik stojí vypracování právní rady?

SPP poskytuje právní služby bezplatně. Právní pomoc však nepokrývá správní nebo soudní poplatky, které bude vyžadovat podání připravené našimi studenty.

Právní radu potřebuji velmi rychle. Můžu se obrátit na SPP?

Způsob fungování SPP vyžaduje pro zpracování právní rady určitou dobu. Všechny právní rady před odevzdáním klientovi kontroluje a schvaluje supervizor, který je může vrátit studentům k dopracování. Komplexnost některých případů vyžaduje delší dobu na získání dostatečného množství informací a právní rozbor, a právní rady poskytují studenti, kteří potřebují na vypracování víc času než advokát s letitou praxí. Proto studentská právní poradna ani nepřijímá případy s lhůtou kratší než 14 dnů.

Moji příbuzní/známí se nemohou z pracovních nebo zdravotních důvodů dostavit do poradny. Můžu Vás navštívit jejich jménem a požádat studenty o řešení, které jim předám?

Ano, tento postup by byl možný, ale SPP bude potřebovat plnou moc, kterou vás k tomu pověřují. Tento postup však SPP akceptuje jen v opravdu krajních případech.

"Mně by stačilo, pokud byste tam zavolali vy jako právníci. To by problém vyřešilo." Je to možné?

Bohužel pravidla fungování SPP to vylučují. Studenti nemůžou vystupovat navenek jako vaši advokáti. Zhodnotí Vaší situaci po právní stránce a nastíní Vám možná řešení. Pokud máte zájem, připraví vám i podklady dopisů nebo podání, ale jejich odesílatelem budete pokaždé vy.

Zprávy o činnosti SPP

Zpráva o činnosti Studentské právní poradny PF UP v Olomouci (2020) CZ (1,8 MB)
Zpráva o činnosti Studentské právní poradny PF UP v Olomouci (2016-2019) CZ (1,3 MB)
Annual Report of the Students´Legal Aid Office (2016-2019) EN

(1,3 MB)

Kontakty

e-mail: studentskapravniporadna@upol.cz
telefonní číslo: + 420 585 637 616

Adresa:
Kancelář Studentské právní poradny
Univerzita Palackého, Právnická fakulta
17.  listopadu 8
Olomouc 779 00
(budova B, nalevo od vrátnice)

Naše kancelář se nachází v bezprostřední blízkosti tramvajové zastávky Envelopa, kde staví tramvaje č. 1, č. 5 a č. 7.

 

Psali o nás

Pokud se chcete dozvědět něco více o fungování Studentské právní poradny, můžete si přehrát videa, poslechnout nahrávky nebo si přečíst některý z článků.  Všechny odkazy najdete níže.

videa

rádio

články

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)