Studijní plány a rozvrhy

Studijní plány

Rozvrhy výuky

PRO LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Studijní program - M0421A220005 - Právo a právní věda
1. ročník
2. ročník

(Poznámka: - včetně rozvrhu pro účastníky CŽV - sudé pátky - rotunda)
Studijní program - M6805 - Právo a právní věda, obor Právo
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Studijní program - B0421A220006 - Právo ve veřejné správě
1. ročník
2. ročník
Studijní program - B6804 - Právní specializace, obor - Právo ve veřejné správě
3. ročník
(Poznámka: - studenti 3. ročníku si zapíší volitelnou disciplínu SZZ.)
Studijní program - N6701 - Politologie, obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo
1. ročník
2. ročník
Upozornění: Zápis na předměty bude probíhat dle Vnitřní normy UP č. R-B-20/02-ÚZO2 (ke stažení pod záložkou Harmonogram ak. roku) - žádosti o změnu termínu zápisu jsou tudíž zcela bezpředmětné.
Žádáme studenty, aby neurgovali navyšování již event. vyčerpaných kapacit seminárních skupin, příp. povinně volitelných předmětů. Kapacity seminárních skupin jsou stanoveny podle aktuálního počtu zapsaných studentů v ročníku a budou fakultním rozvrhářem v případě potřeby průběžně navyšovány. (Dle Příkazu rektora však bude mít fakultní rozvrhář přístup do systému k navyšování kapacit v určených termínech uzavřen, takže v tuto dobu nebude navyšování kapacit prováděno).
Kapacity povinně volitelných předmětů ("B") byly stanoveny na základě požadavku vyučujících - v průběhu předzápisu nebudou navyšovány.