Základní informace

Centrum pro soutěžní právo bylo při Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zřízeno v roce 2022 za účelem systematického výzkumu v oblasti hospodářské soutěže a v navazujících právních odvětvích, včetně práva nekalé soutěže a práva duševního vlastnictví, i obecněji v občanském a trestním právu. Formální zřízení centra navázalo na dřívější vědecké aktivity jeho klíčových členů.

Aktivity centra jsou provázány s právní praxí a jejími potřebami; spolupracuje především s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s advokátními kancelářemi, které se na soutěžní právo specializují. Vedle rozsáhlé publikační činnosti se zaměřuje na organizaci konferencí, workshopů a přednášek pro odbornou veřejnost. 

Centrum pro soutěžní právo je zapojeno rovněž do mezinárodní spolupráce.

Zástupci Právnické fakulty UP a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podepsali v roce 2021 memorandum, jehož cílem je hlubší propojení akademické sféry a praxe.

 

Kontakt

doc. JUDr. MICHAL PETR, Ph.D.
vedoucí centra
tel.: 585 637 670
email: michal.petr@upol.cz

Adresa:
Centrum pro soutěžní právo
Právnická fakulta UP v Olomouci
17. listopadu 8
779 00

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)