JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7813

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.21

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Melzer F., Tégl P., Bruncko S., Cilečková K., Coufalík P., Čuhelová K., Elischer D., Grygar J., Holub M., Janočková M., Jindřich M., Kober J., Kornel M., Kotrady P., Malá J., Podrazil P., Ptáček L., Rogalewiczová R., Smolíková K., Šimáčková K., Šínová R., Zemandlová A. Občanský zákoník. Velký komentář. IV. svazek. 2016. (KNIHA - CELEK)
Šínová R., Podrazil P., Přibylová J. Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Podrazil P. Ratio legis u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v historickoprávních souvislostech. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2023.
Podrazil P. Zkušební doba v aplikačních souvislostech. Právní rozhledy. 2023.
Podrazil P., Jirásko V. Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem. Práce a mzda. 2022.
Podrazil P. K propouštění odborových funkcionářů. Bulletin advokacie. 2021.
Podrazil P., Jirásko V. Užití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace s důrazem na užití síťových lůžek. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2019.
Škurek M. Správní sankce z pohledu Rady Evropy. In Podrazil P. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Podrazil P. Detence člověka v zařízení sociálních služeb. Právní rozhledy. 2014.
Podrazil P. Účastníci detenčního řízení. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Podrazil P. Nová právní úprava detenčního řízení. Právní rozhledy. 2013.
Křiváčková J., Podrazil P. Řešení procesní situace po zrušení rozhodčího nálezu. Právní rozhledy. 2013.
Podrazil P. Povaha řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tungul L. Counter-Conduct and the (de-)Europeanisation Discourse in Turkey. In Černý M., Vítová B., Faix M., Podrazil P. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Podrazil P. Akce Kulový blesk. Směna nebo výměna? In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění umění v právu. Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference. Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
KNIHA - CELEK
Tintěra T., Petr P., Podrazil P., Ondrúš M., Stanislav A., Šperka T. Základy závazkového práva. 2. díl. 2023.
Podrazil P., Tintěra T. Praktikum pracovního práva. 2019.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Podrazil P. Civilní proces. Casebook. 2018.
Podrazil P., Bezouška P., Tintěra T. Sbírka klauzurních prací z pracovního práva. 2018.
Tintěra T., Petr P., Podrazil P., Stanislav A., Šperka T. Základy závazkového práva. 2. díl. 2017.
Hamuľáková K., Šínová R., Petrov Křiváčková J., Juráš M., Podrazil P., Šmíd O. Praktikum civilního procesu - 1. část. 2016.
Tintěra T., Petr P., Podrazil P. Základy závazkového práva. 1. díl. 2016.
Křiváčková J., Hamuľáková K., Tintěra T., Podrazil P., Petr P., Stanislav A., Prudíková D. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. In Křiváčková J., Hamuľáková K. (Eds.) 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Podrazil P. Agenturní zaměstnávání. Pracovní právo. 2023.
Podrazil P. Agenturní zaměstnávání. Pracovní právo. 2020.
Podrazil P. Řízení o přivolení k zásahu do integrity. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Podrazil P. Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Podrazil P. Řízení ve věcech kapitálového trhu. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Podrazil P. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)