OPD v on-line podobě 16. 10. 2020

S ohledem na současnou situaci v České republice rozhodlo vedení PF UP o tom, že letošní ročník kontaktní formy konference Olomoucké právnické dny bude ZRUŠEN. Nabízíme však možnost zúčastnit se konání sekcí Aktuální otázky majetkových poměrů s přeshraničním prvkem a Změny a proměny v právu obchodně korporačním, soutěžním a insolvenčním v podobě on-line platformy, a to dne 16. 10. 2020.

Děkujeme za pochopení.

 

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Věříme, že příští ročník Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i tento ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.

Program konference

Podrobnosti o programu a časovém harmonogramu on-line konference budou upřesněny.

Odborné sekce

Změny a proměny v právu obchodně korporačním, soutěžním a insolvenčním

Garant: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., Mgr. Michal Černý, Ph.D.

Právo se mění skokově novelizacemi právních předpisů, dochází však také k jeho proměnám v důsledku přijímání nových soudních a správních rozhodnutí, stejně tak v důsledku vědeckého zkoumání, přejímání myšlenek a přístupů a jejich zabudování do právního řádu. Stávající instituty tak mohou být doplněny novými, dostat nový obsah nebo být úplně nahrazeny. Sekce se má zabývat těmito změnami a proměnami v právu soutěžním, obchodně-korporačním a insolvenčním.

Pokyny pro autory příspěvku

Publikačním výstupem z letošního ročníku konference OPD bude sborník.

Příspěvek musí svým obsahem odpovídat tematickému zaměření jednotlivých sekcí konference, přinášet nové poznatky v dané oblasti a splňovat všechny formální požadavky. Editor má právo nezařadit do sborníku příspěvek, který těmto podmínkám nevyhovuje.

Požadavky na rukopis

Příspěvek v jednacím jazyku konference (čeština, slovenština, angličtina) zpracujte dle přiložené šablony

Místo konání

On-line platforma ZOOM

Účastnický poplatek

Termín pro vyplnění přihlášky bude stanoven.

Konference bez poplatku.

Fotogalerie

Kontakt

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
renata.sinova@upol.cz, +420 602 825 540

Mgr. Markéta Sýkorová
marketa.sykorova@upol.cz, +420 58 563 7683


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)