Aktuální informace k přijímacímu řízení na PF UP v Olomouci

Repro: Žurnál UP
Pátek 12. březen 2021, 13:58 – Text: (red)

Informace se týkají uchazečů o tyto programy:
bakalářský program – Právo ve veřejné správě
magisterský program – Právo a právní věda

 

Vážení uchazeči o studium na Právnické fakultě UP v Olomouci,

vzhledem k nově vyhlášeným úpravám maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT dne 10. března 2021, bychom vás rádi informovali, že pro přijímací řízení na PF UP není nutné vykonat dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka.

Oproti původně vyhlášeným podmínkám přijímacího řízení jsme posunuli termín pro odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeči odevzdají studijní referentce fakulty v den zápisu ke studiu (srpen 2021).

Všechny ostatní podmínky přijímacího řízení zůstávají stejné.

Přejeme vám pevné zdraví
a úspěšné zvládnutí maturit i přijímacích zkoušek.

Maxim Tomoszek,
proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy

Zpět