Naši akademici jsou schopni připravit skvělé projekty, je přesvědčený proděkan Ondrej Hamuľák

Na právnické fakultě zajišťuje projektový servis Centrum pro podporu vědy a výzkumu. Foto: PF UP
Čtvrtek 1. duben 2021, 11:20 – Text: Eva Hrudníková

V oblasti vědy a výzkumu je olomoucká právnická fakulta konkurenceschopná a její akademici jsou schopni připravit skvělé projekty a nabídnout zajímavá témata výzkumu. I takový vzkaz se dá vyčíst z tabulky podpořených projektů Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) ve výzvě na rok 2021.

Prestižní granty v kategorii standardní projekty získali Zdeněk Červínek z katedry ústavního práva a Petr Podrazil z katedry soukromého práva a civilního procesu. Jaké jsou nejnovější trendy v hodnocení projektů grantovou agenturou? Dá se ještě stihnout připravit kvalitní projektovou přihlášku do výzvy na rok 2022? Proč je užitečná spolupráce s fakultním Centrem pro podporu vědy a výzkumu? Nejen o tom jsme hovořili s Ondrejem Hamuľákem, proděkanem pro vědu a výzkum.

Dosáhnout na podporu GA ČR se podle dostupných dat zdá v posledních letech stále náročnější. Přitom rozpočet agentury byl navýšen. Úspěšnost žádostí například v kategorii standardní projekty obecně – i například v rámci celé Univerzity Palackého – v posledních letech výrazně klesá. Čím si to vysvětlit?

Tato otázka nemá jediné vysvětlení a nejlépe by na to samozřejmě mohlo odpovědět vedení grantové agentury. Z mého pohledu je ale příčinou jednak navýšení typů grantových soutěží, kdy GA ČR výrazně rozšířila nabídku, a dále trend navyšování rozpočtů jednotlivých projektů. Grantová agentura již běžně financuje výzkumné projekty s rozpočty dosahujícími částky několika milionů, čímž logicky dochází k většímu odčerpání peněz a podpoře menšího počtu projektů. Tento trend je ale pozitivní. Kvalitní výzkum si vyžaduje dostatečné finanční zázemí.   

Ve výzvě na rok 2021 v kategorii standardní projekty uspěly pouze čtyři projekty akademiků z právnických fakult. Hned dva, polovina z podpořených, jsou z naší fakulty. V tomto kontextu jde o úspěch. O čem to vypovídá? 

Určitě se jedná o úspěch a vedení fakulty je na to patřičně hrdé. Vypovídá to o konkurenceschopnosti naší fakulty a výborné vědecké úrovni našich akademiků, kteří jsou schopni připravit skvělé projekty a nabídnout zajímavá témata výzkumu. Podpora výzkumných aktivit patří mezi priority vedení fakulty. V souvislosti s projekty GA ČR, ale nejen u nich, nabízíme kolegyním a kolegům veškerý projektový servis. Navíc u loňských soutěží GA ČR, stejně i letos, jsem osobně připravil pro zájemce odborné setkání k otázkám přípravy kvalitních návrhů projektů. Velkou část připravovaných projektů také osobně konzultuji a snažím se navrhovatelům pomoci konkrétní zpětnou vazbou. To byl i případ obou úspěšných projektů.  

Oba podpoření olomoučtí akademici, Zdeněk Červínek a Petr Podrazil, patří k mladé generaci vědců. Oba jsou absolventy našeho doktorského studia. To, že uspěli právě oni, by mohlo být příslibem pro budoucnost vědy a výzkumu na fakultě.

Samozřejmě souhlasím. Je to výborná vizitka našeho doktorského studia. Projekty určitě pomohou kolegům i katedrám, na kterých působí, k dalšímu růstu a rozvoji. Jejich úspěch navíc může působit jako inspirace a motivace pro další. Na naší fakultě působí mnoho talentovaných kolegyň a kolegů, kteří jsou schopni nabídnout neméně zajímavé návrhy projektů, a to i s pomocí těch, kteří již s projekty GA ČR mají zkušenosti.  

Celkovou úspěšnost fakulty ve výzvě 2021 by mohl ještě vylepšit projekt podaný v kategorii mezinárodní projekty. Na rozhodnutí se zatím čeká. Už jsme někdy v minulosti projekt v této kategorii podávali? Vidíte v některé kategorii z pohledu olomoucké právnické fakulty rezervy? 

Jeden projekt čeká na rozhodnutí v rámci takzvaných LA projektů, konkrétně LA Česká republika-Polsko. Takzvané Leading Agency projekty jsou novou kategorií soutěže, kdy společný projekt podávají týmy z vícero zemí, avšak posuzuje ho pouze jedna (takzvaná vedoucí) agentura. Její rozhodnutí pak přejímá agentura z druhé země a má povinnost národní část projektu financovat. Právě tento typ soutěže patří mezi novinky, které grantová agentura loni zavedla, a jeden projekt jsme podali společně s partnerem z Poznaně. Věřím, že v dalších letech bude tato možnost využívána mnohem častěji. Zde vidím velký potenciál pro naše katedry a akademiky, který umožní mezinárodní spolupráci při přípravě zajímavých projektů.  

Grantová agentura rozhodla o posunu termínu pro soutěže na rok 2022. Je stále čas na přípravu kvalitního projektu?

Termín se blíží, návrhy projektů je možné podávat agentuře do 22. dubna. Čas na přípravu projektu zde určitě ještě je. V případě, že kolegyně a kolegové mají „hotovou“ ideu – téma výzkumu a problematické otázky, které chtějí řešit, je i v této době možné připravit kvalitní projektovou přihlášku. Fakultní Centrum pro podporu vědy a výzkumu i já osobně tomu budeme rádi a poskytneme veškerou potřebnou součinnost. Důležité je však to, abychom o projektových záměrech byli včas informováni. Příprava si vyžaduje plánování a při větším počtu zájemců i určité rozumné fázování. 

Zmiňované navýšení rozpočtu GA ČR se odráží v posledních letech ve výši podpory pro jednotlivé projekty, na PF UP se podpora pohybuje v průměru kolem částky dva miliony korun na projekt. Výrazný posun podle vás nastal i ve vnímání personální struktury projektů. Individuální projekty jsou spíše raritou a většina podpořených projektů dnes vytváří předpoklady pro etablování výzkumných týmů, což vede k rozdělení zátěže, možnosti větší interakce, a nakonec i k navýšení počtu výstupů. Dá se vysledovat ještě nějaký další důležitý trend, na který byste upozornil žadatele o grant? 

Určitým trendem je snaha o tvorbu, nazval bych to „multigeneračních“ týmů, kdy v projektech dostávají vedle akademiků stále více prostoru i studenti doktorských programů v pozicích výzkumných asistentů i plnohodnotných členů výzkumných týmů. Zapojení doktorandů mohu jenom doporučit a jako proděkan zodpovědný za vědeckou část doktorského studia to určitě přivítám. 

Univerzita a fakulta nabízejí žadatelům pomoc, servis a součinnost při přípravě projektů. Například fakultní Centrum pro podporu vědy a výzkumu, které jako proděkan vedete, uspořádalo na konci března speciální školení k projektům GA ČR. Vy sám nabízíte skupinové, individuální konzultace a poradenství. Oba naši úspěšní žadatelé ve výzvě 2021 jsou přesvědčeni, že právě fakultní Centrum přispělo nemalou měrou k jejich úspěchu. Daří se podle vás díky takové spolupráci připravovat kvalitnější projekty? Doporučil byste žadatelům úzkou součinnost s Centrem?

Loni jsem konzultoval většinu podaných projektů, a to i v několika fázích. Asi by působilo nepatřičně, kdybych sám tvrdil, že to vedlo k přípravě kvalitnějších projektů. Ale skutečnost, že uspěly zrovna projekty, kde jsem s kolegy intenzivně spolupracoval, může být nepřímým potvrzením toho, že spolupráce, komunikace, zpětná vazba a sdílení zkušeností může pomoci vytvořit konkurenceschopné návrhy projektů. Úzkou spolupráci s Centrem pro podporu vědy a výzkumu rozhodně doporučuji. Podpora, projektové řízení a supervize ze strany Dagmar Skoupilové jsou neocenitelnou pomocí. Její nasazení rozhodně přispívá k našim úspěchům. Od léta náš tým navíc posílila Kristýna Ondráčková, která má s projekty GA ČR zkušenost z minulosti a která se ihned po návratu z rodičovské dovolené stala důležitým kolečkem ve stroji našeho Centra. Společně jsme všichni připraveni pomoci každému zájemci o granty GA ČR.

Nekomplikuje práci Centra a přípravu projektů současná koronavirová epidemie? 

Pomoc poskytujeme navzdory komplikacím spojeným s epidemií. Všechny konzultace, školení, kontroly a podobně naštěstí mohou probíhat online, takže kvalitu přípravy projektů současná situace zásadně neovlivňuje.  

Nově podpoření řešitelé představují své projekty v březnovém zpravodaji PF UP.

Zpět