Doc. PhDr. PAVEL HLAVINKA, Ph.D.

Employee photo
Contact

585 63 7707

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.34

docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen oborové rady (21. 4. 2009 – )
Selected publications
Hlavinka P. Origin of Europe and its changes. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2019. (ČLÁNEK)
Hlavinka P. Freedom in the context of political power in European political thoughts : H. Arendt, J. Patočka a V. Bělohradský. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2017. (ČLÁNEK)
Hlavinka P. Phänomenologische Psychologie der Daseinsanalyse und die Spiritualität. Daseinsanalyse – Jahrbuch fur phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie. 2012. (ČLÁNEK)
Hlavinka P. Dějiny filosofie. 2021. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Hlavinka P. MYŠLENÍ SVOBODY U MARTINA HEIDEGGERA. FILOZOFIA. 2023.
Hlavinka P. An outline of the history of the origin of the phenomenological approach. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2017.
Hlavinka P. Psychopatologie pohledem daseinsanalýzy. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2016.
Hlavinka P. Psychopatology from the aspect of the Daseinsanalysis. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2016.
Hlavinka P. Psychoterapist possibilities of Daseinsanalysis. Daseinsanalyse. Jahrbuch fur phanomenologische Anthropologie und Psychotherapie. Internationale Vereinigung fur Daseinsanalyse. 2016.
HLAVINKA P. Bossova daseinsanalytická fenomenologie snění, motivace a smrtelnosti. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2012.
HLAVINKA P. Dualita vědomí-nevědomí a tělo-duše v daseinsanalýze Medarda Bosse. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2011.
Jirásek I., Hlavinka P. Gymnosofia - moudrost nahoty. Filozofia. 2010.
Hlavinka P. Karma ve védách a u Šankary. Nový Orient. 2010.
Hlavinka P. O putování Člověka. Gymnasion. 2005.
Hlavinka P. Daseinsanalýza a spirituální vývoj. Filosofický časopis. 2003.
Hlavinka P. Dasinsanalytická psychopatologie a posychoterapie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2003.
Hlavinka P. Vybrané problémy Bossovy dasinsanalýzy. Československá psychologie. 2003.
Hlavinka P. Být sám sebou. Psychologie dnes. 2002.
Hlavinka P. Nauka o čakrách a jemných tělech. Česká kinantropologie. 2002.
Hlavinka P. Dějinný nárys fenomenologického přístupu a existenciální analýza. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Hlavinka P. Revize pojmu vědomí v daseinsanalýze. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hlavinka P. K pojmu péče v daseinsanalytické psychoterapii. In Mlčák Z. (Eds.) Psychologické aspekty pomáhání 2014 Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2015.
Hlavinka P. Etické aspekty konfucianismu a taoismu. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Hlavinka P. Nauka o karmě v indické advaitavédantě. In . (Eds.) Jednota a mnohost . Sborník z mezinárodní konference. 2008.
Hlavinka P. Etika v práci psychologa. In Sobotková I. (Eds.) Prožívání sebe a měnícího se světa. 2007.
Hlavinka P. Patočkova dějinná Evropa. AUPO - Facultas Philosphica - Politologica 1. 2003.
Hlavinka P. Pohyby těla jako pohyby mysli. Tělesná kultura. 2003.
Hlavinka P. Pojem událost u M. Heideggera. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica. 2003.
Hlavinka P. Pojednání o volném čase. Sborník příspěvků z m,ězinárodní konference na FTK UP. 2002.
Hlavinka P. Přirozený svět a pohyby lidské existence u Jana Patočky. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.
Hlavinka P. Svoboda u myslitelů ovlivněných M. Heideggerem. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Hlavinka P. Transcedental possibilities of human being or illusions of body. Physical culture as a component of culture. 2001.
Hlavinka P. Daseinsanalytická revize pojmu vědomí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica. 2000.
Hlavinka P. Existenciální motivace na pozadí akceptace a překonání úzkostného ladění. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
Hlavinka P. Faktualita a iluze těla. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia uspořádaném na FTK UP. 2000.
Hlavinka P. Nástin pojetí tělesnosti v západním a východním myšlení. Olympijské ideály v současném světě. 1999.
Hlavinka P. Nástin pojetí tělesnosti ve východním a západním myšlení. In Horák S. (Eds.) Olympijské ideály v současném světě. 1999.
Hlavinka P. Tělesnost v existenciálních filosofiích. In Horák S. (Eds.) Philosophy of physical culture. 1997.
KNIHA - CELEK
Hlavinka P. Etika. 2013.
Hlavinka P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2008.
Hlavinka P. Dějiny filosofie jasně a stručně. Dějiny filosofie jasně a stručně. 2008.
Hlavinka P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Hlavinka P. Sex Education and Tantra. Exploring Sexuality and Spirituality - An Introduction to an Interdisciplinary Field. 2020.
Hlavinka P. Teoretická, opraktická a právní filozofie Imanuela Kanta. Dějiny právní filozofie. 2002.
Hlavinka P. Doslov ke knize A. Schopenhauera "Metafyzika lásky". Životní moudorst. 1998.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Hlavinka P. Tao. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
European Political Thought KPO/MEPM ZS 2
Introduction to Philosophy KPO/MFIL ZS 2
Mental Health Care KPO/MPHYG ZS Se 2
Social psychology and interactive psychological training KPO/MSPSY ZS Se 2
European Political Thought KPO/PEPM ZS 2
Mental Health Care KPO/PSHYG ZS Se 2
Social psychology and interactive psychological training KPO/PSPSY ZS Se 2
Introduction to Philosophy KPO/BFIL ZS 2

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)