Doc. PhDr. VLASTIMIL FIALA, CSc.

Employee photo
Contact

585 63 7801

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.03

docent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Fiala V. Africké ústavy ve stínu politiky. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
Fiala V. Vznik a vývoj politického stranictví v Ňasku (Malawi). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Fiala V. Teorie synchronizace demokratizačních vln. Pocta Petru Hlavsovi - sborník příspěvků z konference. 2009.
Fiala V. Evropská integrace a modely víceúrovňového vládnutí. Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Fiala V. The Functions of African Political Parties. Viva Africa 2008: proceedings of the IIInd international conference on African studies. 2008.
Fiala V. Nové pohledy na hodnocení afrických jednostranických systémů. Malacka, M. (ed.) Pocta Vladislavu Davidovi. Sborník příspěvků z konference uspořádané 14. září 2007 Právnickou fakultou UP ... 2007.
Fiala V. Sociální konstruktivismus a proces evropské integrace. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Fiala V. Typology of African Political Parties. Viva Africa 2007: proceedings of the IInd international conference on African studies : Pilsen, 27-28 April 2007. 2007.
Fiala V. Typologie afrických nedemokratických režimů. Kongres českých politologů, Olomouc 8. - 10. 9. 2006. 2006.
Fiala V. Počátky českého organizovaného šachu. Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám. 2004.
Fiala V. Severské integrační disharmonie: Skandinávie v. Finsko. Rozvoj české společnosti v Evropské unii, 2. díl: Politika a Ekonomie. 2004.
Fiala V. Josef Josten a Committee for the Defence of the Unjustly Prosecuted (CDUP). AUPO - Facultas Philosphica - Politologica 1. 2003.
Fiala V. Úloha politických aktérů v procesu jmenování nizozemských starostů. ÚIoha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 2002.
KNIHA - CELEK
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
Fiala V. Politické stranictví v afrických lusofonních zemích I. (Ostrov sv. Tomáše a Princův Ostrov). Politické stranictví v afrických lusofonních zemích. 2010.
Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
Fiala V., Outlý J., Říchová B., Šaradín P., Šůstková M. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. 2007.
Fiala V. Biography of Josef Josten: Life and Works of Czechoslovak Exile Journalist. Biography of Josef Josten: Life and Works of Czechoslovak Exile Journalist. 2004.
Fiala V. The Chess Biography of Marcel Duchamp (1887-1968). Volume Two: On the Road to the Chess Mastery (1925-1930). The Chess Biography of Marcel Duchamp (1887-1968). Volume Two: On the Road to the Chess Mastery (1925-1930). 2004.
Fiala V. Úvod do afrických politických systémů. Úvod do afrických politických systémů. 2004.
Fiala V. Politické systémy skandinávských zemí. Politické systémy skandinávských zemí. 2002.
Fiala V., Říchová B. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
FIALA V. Vývoj svatotomášského politického stranictví. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. 2011.
Fiala V. Národní zájmy pobaltských zemí v dopravní politice. In Fiala V. (Eds.) Politiky EU a národní zájmy vybraných členských zemí EU. 2010.
Fiala V. Strany a politické stranictví v Botswaně. In . (Eds.) Politické stranictví v subsaharské Africe. 2010.
Fiala V. Strany a politické stranictví v Malawi. In . (Eds.) Politické stranictví v subsaharské Africe. 2010.
Fiala V. Modely diferencované a flexibilní integrace v rozhodování Rady. Tunkrová, L., Fiala, V., Zbíral, R. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Říchová B., Fiala V. Africké parlamentní koalice (např. ostrova Mauritius). Říchová, B. a kol. Modely vlád v parlamentních systémech. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Fiala V., Stanislav S. . Proceeding of International Conference of Chess Historians Kornik, September 16-18, 2002. 2003.
Fiala V., Říchová B. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 2002.
Fiala V., Říchová B. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Sborník příspěvků z konference konané 9. prosince 2002 na Právnické fakulotě Univerzity Palackého v Olomouci. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Sborník příspěvků z konference konané 9. prosince 2002 na Právnické fakulotě Univerzity Palackého v Olomouci. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zbíral R., Fiala V., Měšťánková P., Stehlík V. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci - www.eu-bibliografie.eu. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
SCHMIDT FIF Filologie 2008
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)