JUDr. IVANA RABINSKÁ, Ph.D.

Avatar
Contact

585 63 7667

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.12

Odborný asistent

ČLÁNEK
Rabinská I. Preservation and Rendition of Computer Data in Slovak Criminal Procedure Code. International and Comparative Law Review. 2019.
Rabinská I. Rozhodnutí č.32 - Skutek. Kriminalistika. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rabinská I. Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví. In Brucknerová E., Čep D., Kandová K., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2019. 2020.
Rabinská I. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v Rakousku. In Knoll V. (Eds.) Naděje právní vědy, Býkov 2007. 2008.
Rabinská I. Důvody pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Rabinská I. Několik poznámek k zamítnutému vládnímu návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In Burda E. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Coufalová B., Rabinská I., Ščerba F., Kopečný Z., Jelínek J., Heranová S., Pelc V., Mulák J., Krupička J. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 2022.
Ščerba F., COUFALOVÁ B., RABINSKÁ I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. 2009.
ŠČERBA F., COUFALOVÁ B., Rabinská I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 3., doplněné vydání. Leges, Praha. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Rabinská I. Právo a jeho členění, Právní věda. Občanský a společenskovědní základ. 2023.
Rabinská I. Správní právo. Občanský a společenskovědní základ. 2023.
Rabinská I. Trestní právo. Občanský a společenskovědní základ. 2023.
Rabinská I. Probační a mediační služba. Trestní právo procesní. 2022.
Rabinská I. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci. Trestní právo hmotné.Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. 2022.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné.Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. 2022.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2019.
Rabinská I. Právo a jeho členění, právní věda. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Rabinská I. Správní řízení. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Rabinská I. Trestní právo. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Hrušáková M., Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a mládeži. Trestní právo hmotné. 3. přapracované a aktualizované vydání. Obecná část. Zvláštní část. 2008.
JELÍNEK J., RABINSKÁ I. Stížnost (kapitola 26). Trestní právo procesní. 2007.
Rabinská I. Trestní právo hmotné . Obecná část, Zvláštní část - kapitola XXVI. Jelínek, J.a kol.: Trestní právo hmotné . Obecná část, Zvláštní část. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. "Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces". 2008.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Monseho debaty mladých právníků 2007. 2007.
RECENZE
RABINSKÁ I. Obhájce v trestním řízení. Kriminalistika. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)