Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585 63 7807

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.36

odborný asistent

ČLÁNEK
Měšťánková P. Soudcovská samospráva jako objekt politické konfrontace: případ Španělska. Central European Journal of Politics. 2023.
Měšťánková P. The impact of soft tools of EU Rule of Law on member states: the case of Spain. Slovak Journal of Political Science. 2023.
Měšťánková P. The impact of soft tools of EU Rule of Law on member states: the case of Spain. Slovak Journal of Political Science. 2023.
Měšťánková P. Rozhodování Ústavního soudu v katalánské otázce. Všehrd : časopis českých právníků. 2015.
Esparza D., Měšťánková P. La República Checa: 10 años en la Unión Europea. Ravista General de Derecho Público Comparado / Comparative Public Law Review. 2014.
Měšťánková P. Mexico's 2006 Presidential Elections. KIAS Papers. 2006.
Měšťánková P. Parliamentarism versus presidentialism: Problems of Institutional Design in Latin America.Comparative Analysis of Argentina, Brasil, Chile and Mexico. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Měšťánková P. Proměna postavení mexického prezidenta v procesu demokratizace. In Dvořáková V. (Eds.) 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Měšťánková P. Vliv separatismu na reformu trestního zákona ve Španělsku. In Vítová B., Černý M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2019.
Měšťánková P. Dělba moci a politická odpovědnost. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Měšťánková P. Vznik a vývoj latinskoamerických politických stran: případ Mexika (1824-1913). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Měšťánková P. Rovnost žen a mužů v sociální politice Evropské unie. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Měšťánková P. Mexiko a španělská občanská válka. Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války ? vnitřní a vnější aspekty konfliktu. 2007.
Měšťánková P. Mexiko a španělská občanská válka. In Springerová P. (Eds.) Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války - vnitřní a vnější aspekty konfliktu. 2007.
Měšťánková P. Perspektivy mexické levice: Strana demokratické revoluce. In . (Eds.) Němec, J., Šůstková, M. III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. 2006.
KNIHA - CELEK
Šišková N., Měšťánková P., Filipec O. The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. In Šišková N., ., . (Eds.) 2018.
Měšťánková P., Filipec O. Transition to Democracy in Central Europe. In Walter AT. (Eds.) 2018.
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
Měšťánková P. Přechod k demokracii v Mexiku. Přechod k demokracii v Mexiku. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Esparza D., Měšťánková P. El populismo tecnocrático: características y desarrollo en Europa. In Valencia Sáiz Á., Fernández-García B. (Eds.) En los márgenes de la democracia liberal: Populismo, nacionalismo y radicalismo ideológico en Europa. 2022.
Měšťánková P. Evropská unie a prosazování rovnosti žen a mužů v rozhodovacích pozicích. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Filipec O., Měšťánková P. Debates on the Future of the EU: Between Expectations and Reality. In Šišková N. (Eds.) The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018.
MĚŠŤÁNKOVÁ P. Disciplinovanost politických stran v Latinské Americe. Analýza Institucionální revoluční strany v Mexiku. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. 2011.
Měšťánková P. Lucembursko. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
Měšťánková P. Nizozemsko. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
Měšťánková P. Malé státy v Evropské unii: národní zájmy v Lucembursku v zemědělské politice. Politiky EU a národní zámy členských zemí. 2010.
Měšťánková P. Mexický politický systém a jeho proměny od roku 1917 do současnosti. In Hingarová V., Květinová S., Eichlová G. (Eds.) Mexiko-200 let nezávislosti. 2010.
Měšťánková P. Mexico 2006 Elections: A democratic consolidation? In Springerová P., Špičanová L., Němec J. (Eds.) Election Year 2006: Latin America at the Crossroads? 2008.
Měšťánková P. Strana zelených na vzestupu? Analýza krajských voleb v roce 2004. In Šaradín P. (Eds.) Krajské volby v České republice. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Filipec O., Měšťánková P., Tungul L., Červínek Z., Kokeš M., Tomoszek M. Úpadek demokracie ve střední Evropě. 2022.
SBORNÍK - CELEK
Měšťánková P. Vybrané politiky Evropské unie. In Měšťánková P. (Eds.) 2017.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zbíral R., Fiala V., Měšťánková P., Stehlík V. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci - www.eu-bibliografie.eu. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Měšťánková P., Ruiz Esparza D. Los checos frente a la crisis europea. Real Instituto Elcano (Španělsko). 2007.
Esparza D., Měšťánková P. Los checos frente a la crisis europea. Real Instituto Elcano. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Měšťánková P. Technokratický populismus a pandemie covid-19 v České republice. Právnická fakulta UPOL. 2022.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)