JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Avatar
Contact

585 63 7618

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.11

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Jiné komise a orgány

  • Rozkladová komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo (člen, 2019–)
  • Pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I - Komise pro správní právo č. 2 (člen, 2021–)
ČLÁNEK
Mácha A. Nová soustava státní stavební správy. Urbanismus a územní rozvoj. 2021.
Mácha A. Vnitřní předpisy. Acta Iuridica Olomucensia. 2021.
Mácha A., Vícha O. Ochrana a veřejné užívání ovzduší. Správní právo. 2020.
Mácha A. Řešení rozporů v územním plánování a právo obcí na samosprávu. České právo životního prostředí. 2020.
Mácha A. Ústavní soud dal "regublinám" šanci. České právo životního prostředí. 2019.
Mácha A. Přístup do krajiny a náhrada škody. České právo životního prostředí. 2018.
Mácha A. Věnovací akty. Správní právo. 2017.
Mácha A., Huneš K., Randusová E. Veřejné prostrasntví a jeho platný vznik. Právní rozhledy. 2017.
Mácha A. Opuštění nemovitosti - ano, či ne? Právní rozhledy. 2016.
Mácha A. Veřejné věci a jejich právní povaha. Právní rozhledy. 2016.
Mácha A. Veřejné užívání jako subjektivní právo. Správní právo. 2015.
Mácha A. Jsou místní komunikace stále místními komunikacemi? Časopis pro právní vědu a praxi. 2014.
Mácha A. Pozemní komunikace a superficies solo cedit. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mácha A. Právo na samosprávu a územní plánování v recentní judikatuře Ústavního soudu. In . (Eds.) Změny v územním plánování. Co nás čeká? 2020.
Mácha A., Küchlerová M. Právně kontroverzní soudní rozhodnutí. In Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L. (Eds.) Kontroverzní názory v právu. 2015.
Küchlerová M., Mácha A. Omezení svéprávnosti z pohledu veřejného práva (procesní souvislosti). In Piechowiczová L., Madleňáková L. (Eds.) Autonomie jednotlivce. 2014.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Tomoszková V., Vícha O., Mácha A. Praktikum z práva životního prostředí. 2019.
Mácha A., Huneš K. Místní a účelové komunikace. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Vícha O., Mácha A. Veřejné užívání ovzduší. In Huneš K., Tomoszková V. (Eds.) Veřejné užívání přírodních statků. 2022.
Hak J. (Ne)dostatečnost plošné ochrany zemědělského půdního fondu v Česku. In Tkáčiková J., Vomáčka V., Židek D., Knotek J., Mácha A. (Eds.) Půda v právních vztazích – aktuální otázky. 2020.
Mácha A. Veřejné užívání lesa a přístup do krajiny. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 2015.
Mácha A. Veřejné užívání a bezdůvodné obohacení. Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)