doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Employee photo
Contact

585 63 7686

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.16

Docent

Selected publications
Šínová R., Tégl P., Melzer F. Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2014. (ČLÁNEK)
Melzer F., Tégl P., Bruncko S., Cilečková K., Coufalík P., Čuhelová K., Elischer D., Grygar J., Holub M., Janočková M., Jindřich M., Kober J., Kornel M., Kotrady P., Malá J., Podrazil P., Ptáček L., Rogalewiczová R., Smolíková K., Šimáčková K., Šínová R., Zemandlová A. Občanský zákoník. Velký komentář. IV. svazek. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Melzer F., Tégl P. Výklad § 509 druhé věty občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2023.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně putativního ohrožení věci. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zadržení cizí věci. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zajišťovacího převodu práva. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Podnájem v novém občanském právu. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozsudku NS ve věci opuštění nemovité věci. Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis. In . (Eds.) Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku. Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Metro jako věc v právním smyslu. Bulletin advokacie. 2019.
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Melzer F., Tégl P. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy. 2014.
Melzer F., Tégl P. Nový občanský zákoník versus problémy z praxe. Statutární zástupce firmy. 2013.
TÉGL P. O dobrých mravech. Bulletin advokacie. 2011.
TÉGL P., Štefko M. Započtení a jeho použitelnost v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tégl P. Vybrané problémy spojené s principem publicity veřejného seznamu a rejstříku zástav. In . (Eds.) XXVI. Karlovarské právnické dny. 2018.
Tégl P., Melzer F. Zajištění výhradního dluhu jednoho manžela společným jměním (majetkem) manželů a vice versa. In . (Eds.) XXIII. Karlovarské právnické dny. 2015.
Tégl P. Metamorfozy czeskiego prawa prywatnego. In . (Eds.) Wspólczesne problemy prawa prywatnego. 2010.
KNIHA - CELEK
Melzer F., Tégl P., Dostalík P. Občanský zákoník - Velký komentář. IX. svazek. 2018.
Melzer F., Tégl P., Havel B., Piechowiczová L., Telec I., Csach K., Ptáček L., Kühn Z., Kotásek J., Smutný A., Korbel F., Jindřich M., Pulkrábek Z., Weihold D., Bříza P. Občanský zákoník § 419 - 654 Velký komentář III. svazek. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Horák O., Plašil F., Valentová M. České dědické právo a význam tradice. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Exkurz I k § 1491. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Salák P. Komentář k § 1491. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Osina P. Komentář k § 1492. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Černoch R. Komentář k § 1620–1621. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Komentář k § 1622–1627. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Plašil F., Drachovský O. Komentář k § 1642. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Komentář k § 1643. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Valentová M. Komentář k § 1665–1669. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Tégl P., Melzer F. Spekulativní nabytí vlastnického práva jako nepoctivé (nemravné) či jinak závadné jednání? In Kotásek J., Špačková M. (Eds.) Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 2022.
Melzer F., Tégl P. Čekatelská práva - (ne)známý pojem českého soukromého práva? Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...! 2021.
Tégl P., Melzer F. Komentář k § 2890-2893. Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář. 2021.
Tégl P., Melzer F. Einführung in das tschechische Recht, § 8, § 11, § 12. Einführung in das tschechische Recht. 2020.
Tégl P., Melzer F. Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 občanského zákoníku, aneb po devadesáti letech opět na začátku. Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek II. Pocta Ireně Pelikánové. 2019.
Tégl P., Melzer F. Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Tschechien. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger. Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. 2016.
Tégl P. Komentář k § 13, §23, § 25. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek I. § 1-117. 2013.
Tégl P. Komentář k §§ 1-4, §§ 6-7, §§ 9-11. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek I. § 1-117. 2013.
Melzer F., Tégl P., Telec I. Užití předpisů občanského práva (§ 9). In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. Velký komentář. § 1 - 117. 1. Svazek I. 2013.
TÉGL P., Maderová Voltnerová K. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. 2. vydání. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tégl P., Melzer F. Právo stavby. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Tégl P., Melzer F. Právní skutečnosti. Věci. 2015.
HABILITAČNÍ PRÁCE
VEDENÍ PRÁCE
Kavan P. Kompenzace pohledávek v českém právu. In Tégl P. (Eds.) disertační práce. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
MALIŠOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2024
KAVAN PFA Teoretické právní vědy 2017
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)