JUDr. Roman Vicherek, Ph.D.

Avatar
Contact

585 63 7640

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.15

odborný asistent

ČLÁNEK
Vicherek R. Rozhodování odvolacích soudů v trestním řízení. Trestněprávní revue. 2021.
Vicherek R. Komentář k nálezu Ústavního soudu II. ÚS 482/18. Státní zastupitelství. 2019.
Vicherek R. Vazba a možnosti elektronické kontroly obviněného. Časopis pro právní vědu a praxi. 2019.
Vicherek R. Možnost podmíněného propuštění cizinců. Státní zastupitelství. 2018.
Vicherek R. Proč máme tak málo dohod o vině a trestu. Trestněprávní revue. 2018.
KNIHA - CELEK
Ščerba F., Coufalová B., Vicherek R., Svaček O., Kalvodová V., Fryšták M., Provazník J., Kandová K., Čep D., Ščerbová V., Skupin ZJ. Trestní zákoník. Komentář. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Ščerba F., Vicherek R. Ukládání trestů dospělým - český pohled. Symbióza trestního práva a kriminologie. K odkazu prof. Oto Novotného. 2022.
Vicherek R. Podmíněné propuštění z vězení. České vězeňství. 2021.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)